Vorig jaar leverde de Drax-centrale ongeveer 5% van de Britse elektriciteitsproductie. Alle 6,5 miljoen ton verstookte houtpellets komen uit het buitenland; Drax heeft 17 pelletfabrieken in de Verenigde Staten en Canada. Volgens de geldende internationale regels tellen de 12 miljoen ton CO2-uitstoot van de Drax-centrale niet mee als Britse emissies omdat broeikasgasemissies van hout worden toegerekend aan het land waar de bomen worden gekapt en niet waar ze worden verbrand.

Volgens Drax zijn de houtpellets "duurzaam en legaal geoogst". Maar de BBC ontdekte in 2022 al dat het bedrijf kapvergunningen had gekregen in de Canadese provincie British Columbia en boomstammen haalde uit zogeheten 'primary forest' - bossen die niet aangetast zijn door menselijke activiteiten. Uit nieuwe documentatie van het British Columbia's Ministry of Forests blijkt dat het bedrijf in 2023 meer dan 40.000 ton hout uit zogenoemde 'old-growth' bossen heeft gehaald. Dat zijn oerbossen die "unieke habitats, structuren en ecologische functies" bieden. Uit één zo'n gebied, EM807M, haalde Drax 130 vrachtwagenladingen vol stammen. Het wordt nog erger. Van dit perceel was 90% nog zwaarder geclassificeerd, namelijk als 'priority deferral area', dat zijn oerbossen die "zeldzaam, bedreigd en onvervangbaar" zijn, volgens een onafhankelijk panel van experts in British Columbia.

Drax heeft toegegeven hout uit old-growth bossen te hebben gehaald, maar beweert dat 77% van het materiaal voor zijn Canadese houtpellets afkomstig is van zaagsel en resten van zagerijen, aldus de BBC. Volgens Drax heeft het bedrijf in oktober 2023 besloten om geen hout meer in te kopen uit prioriteitsgebieden voor oerbossen en zegt dat er "gewerkt wordt aan de implementatie van deze beslissing in de toeleveringsketen". Bovendien zegt Drax de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van hout te compenseren door nieuwe bomen aan te planten. Tot ongenoegen van critici, volgens wie "het tientallen jaren duurt voordat de nieuwe bomen groeien en dat de nieuwe bossen misschien nooit zoveel koolstof zullen kunnen vastleggen."

De Britse regering overweegt de groene subsidieregeling voor Drax met nog 3 jaar te verlengen, tot 2030. Dat gaat de Britse belastingbetaler nog eens £4 miljard (€4,7 miljard) kosten. In Nederland besloot minister Rob Jetten in 2022 geen nieuwe subsidies meer te verstrekken voor biomassacentrales. In Groot-Brittannië zou de extra subsidie Drax moeten steunen bij het installeren van koolstofafvangtechnologie om de uitstoot in de centrale te verminderen. Daar hebben de bossen in Canada in ieder geval weinig aan. "Pellets van oude bossen zijn nooit duurzaam te maken," moppert ecologie-activist Michelle Connolly op de BBC.
Dit artikel afdrukken