FrielslandCampina schrijft: Met ingang van 1 oktober 2016 vergoedt FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders voor een periode van zes maanden 10 eurocent per niet-geproduceerde kilo melk. Deze maatregel komt bovenop de onlangs aangekondigde Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen. Met deze maatregel beoogt FrieslandCampina vooruitlopend op de werking van het aangekondigde fosfaatrechtenstelsel, de fosfaatproductie op de leden-melkveebedrijven versneld te verminderen. Daarnaast wordt door de beoogde vermindering de mogelijkheid om de melk te verwaarden verbeterd.

FrieslandCampina streeft met deze maatregel naar een vermindering van in totaal 150 miljoen kilo melk in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017. Hiermee levert FrieslandCampina een bijdrage aan een versnelde vermindering van de fosfaatproductie en ondersteunt op die manier een duurzame melkveehouderij. Daarbij versterkt het ook zijn positie in de markt.


Nederlandse boeren zijn veel teveel melk gaan maken toen het melkquotum eraf ging. Samen met de Ieren zetten ze de EU blank, met dit verschil dat de Ieren daar de ecologische ruimte voor hadden en Nederland niet. Vanwege de laatste worden nu milieuregels voor het houden van koeien gemaakt die de productiekosten van melk in Nederland verder verhogen.

Merkwaardig is het feit dat FrieslandCampina zegt hiermee zijn marktpositie te versterken. Franse zuivelaars klaagden onlangs dat ze zich uit de wereldmarkt dreigen te prijzen nu ook zij een beetje moeten opdraaien voor de overproductie in de EU. Voor FrieslandCampina geldt hetzelfde omdat het bedrijf zijn melk nog wat duurder moet inkopen dan de Fransen die een iets lagere kostprijs hebben.

Dat kan alleen maar betekenen dat de angst voor de boerenachterban gezorgd heeft voor irrationele besluitvorming binnen FrieslandCampina. Welke multinational betaalt nou een dubbeltje voor een liter lucht?
Waarom doet Royal FrieslandCampina dit? Internationaal schaadt het bedrijf zijn afzetpositie. Nederlandse zuivel heeft wereldwijd een iets beter imago, dan melk van elders uit Europa. Daar kan het een iets hogere prijs voor vragen en dus ook aan inkoopkant iets meer voor geven. Een significant hogere inkoopprijs is echter net zo schadelijk voor boerencoöperatie FrieslandCampina als voor de zelfstandige Franse zuivelfabrieken die in handen zijn van industriële zakenlieden en aandeelhouders op de beurs. Daar kunnen we van willen wegkijken omdat we op dit moment de lage prijs voor boeren zielig vinden, maar zonder internationaal competitieve melkfabrieken kunnen onze boeren beter meteen inpakken. Ruim 70% - en volgens alternatieve statistieken zelfs meer - van onze zuivel gaat de grens over en bereikt alle hoeken van de wereld. Daar moeten ze concurreren met de grote Duitse, Franse, Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse zuivelmerken die allemaal een lagere tot veel lagere inkoopprijs hebben.

Als dus FrieslandCampina een verantwoordelijkheid van Den Haag overneemt en dat bovendien doet onder verwijzing naar de fosfaatbeperking die de overheid nu wettelijk aan het regelen is terwijl diezelfde overheid aanvullende steun aan de boeren weigert, moet er wel heel wat aan de hand zijn.

Ernstige situatie
Opgemerkt moet worden dat het heel gemakkelijk was geweest om een zogenaamd fabrieksquotum aan boeren op te leggen. Een coöperatieve zuivelfabriek moet de gehele productie van boeren verwerken. Als de fabriek zegt slechts een quotum van X liter te kunnen verwerken en de rest af te rekenen tegen de geldende wereldprijs, kan de fabriek zich beschermen tegen de productiewoede van zijn boerenleden. FrieslandCampina werd al geconfronteerd met een winstdaling van heel ruim 15% en weet dus inmiddels hoeveel spijt het bedrijf moet hebben omdat het de poorten niet tijdig heeft gesloten voor teveel melk. Uit uitspraken die FrieslandCampina's coöperatie-voorzitter Piet Boer vorige week deed blijkt dat de invoering van een fabrieksquotum overwogen is, maar door de boerenleden van zijn coöperatie niet zou zijn geaccepteerd. Mogelijk zei Boer daarom een jaar geleden in het NOS-journaal dat er weinig aan de hand was en het wel weer goed zou komen met de melkprijs. Bovendien dacht hij dat banken de tekorten op de lopende rekening van boeren wel zouden aanvullen. Inmiddels wordt er openlijk gesproken over de uitstoot op korte termijn van zo'n 2.000 boeren. Dat kan alleen maar betekenen dat de angst voor de boerenachterban gezorgd heeft voor irrationele besluitvorming binnen FrieslandCampina.

Welk wereldwijd verkopend bedrijf betaalt nou een dubbeltje voor een liter lucht? Normale aandeelhouders zouden de directie zo snel mogelijk ontslaan. In dit geval jagen de boerenleden van de coöperatie (zeg maar de 'boerenaandeelhouders') de kas er doorheen. Ook al is die prima gevuld, zelfs een multinational is snel los als hij behalve aan de grillen van de wereldmarkt, is overgeleverd aan dwaas overproductiebeleid van zijn boerenaandeelhouders. Dat geldt nog eens dubbel, omdat de Franse en Duitse concurrenten van ons FrieslandCampina het dubbeltje gewoon door hun regeringen laten betalen. Wie ook straks zo door moet gaan, houdt niets over en moet uiteindelijk alsnog wegens wanbeleid de biezen pakken. De bestuurlijke situatie is dan ook ernstig te noemen.
Dit artikel afdrukken