In 2016 wordt nieuwe wetgeving van kracht waardoor iedereen die meer dan 10 ton afval aanlevert daar iets mee moet 'doen', op straffe van een forse boete of zelfs gevangenisstraf. Een aantal restaurateurs heeft de handen ineengeslagen en werkt samen met een afvalverwerker om hun etensresten te verwaarden.

Ze verzamelen de resten om te beginnen in een doorzichtige plastic zak. Alleen al de visuele controle die dat met zich meebrengt, leidt tot een reductie in de hoeveelheid afval van 10%. Het afval wordt 6 dagen per week opgehaald in een op methaan rijdende vrachtauto. Het methaangas wordt geproduceerd uit het afval. Het afval wordt vervolgens omgezet in biogas, electriciteit, warmte en compost. De initiatiefnemers denken kostendekkend te kunnen werken.
Dit artikel afdrukken