Dat nieuws lijkt wat voorbarig in omloop gebracht. Navraag bij het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten in Nederland leert dat de Farmers Defence Force (FDF) aan CBL nieuwe voorstellen heeft gedaan voor samenwerking, nadat eerdere voorstellen onrealistisch waren gebleken. Overeengekomen is dat FDF en CBL over het plan van FDF (dat zij dus nu naar buiten hebben gebracht) na de Carnavalsperiode nader in gesprek gaan.

De afspraak was dat tot dat gesprek niet over de inhoud van het plan met derden zal worden gesproken of mededelingen zullen worden gedaan. De FDF heeft dat nu toch een beetje gedaan.

De marge van supermarkten bedraagt momenteel tussen de 1 en 2%. Ze nemen in het beste geval 30% van Nederlandse boerenproducten af omdat daarmee de markt in Nederland geheel verzadigd is. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat de gesprekken veel zullen kunnen uithalen voor het collectief van boeren dat de FDF probeert voor de toekomst te redden.

Supermarkten kunnen individuele (groepen van) boeren prima een zwengel geven als ze een goed product hebben dat het publiek aanspreekt. Het overgrote deel zal zich echter vooral moeten wenden tot afnemers in het buitenland waar verreweg het merendeel van de magen zich bevindt dat Nederlands boerenproduct eet.
Dit artikel afdrukken