In 2014 legde de Europese Commissie ambitieuze conceptregelgeving op tafel om veel meer te gaan recyclen. Daarmee moesten voedselverspilling en vervuiling van de oceanen worden teruggedrongen.

Ambitieuze recyclingsdoelstellingen
De oorspronkelijke plannen zouden de lidstaten hebben verplicht in 2025 hun voedselverspilling met 30% te verminderen, vuilstortplaatsen uit te faseren en 90% van het papierafval te recyclen. Daarvoor zouden nationale strategieën voor de retail, distributie, fabricage, horeca en huishoudelijke sectoren ontwikkeld moeten worden.
In 2030 zou bovendien 90% van alle ijzerhoudende metalen, aluminium en glas, 80% van het hout en productverpakkingen, 70% van het huishoudelijk afval en 60% van het plastic gerecycled moeten worden. Ook zou in 2030 de hoeveelheid vistuig in de zee en de hoeveelheid afval op het strand met 30% omlaag moeten.

Vanuit welke belangen en motieven staat de EU afzwakking toe, terwijl ze bij monde van Timmermans juist meer ambitie beloofde?
Een succesvolle lobby door de voedingsmiddelenindustrie zorgde ervoor dat de nieuwe EU voorzitter Jean-Claude Juncker het oorspronkelijke voorstel introk. Zijn plaatsvervanger Frans Timmermans beloofde de daartegen protesterende milieu-NGO's een nieuw voorstel dat juist 'breder, ambitieuzer en effectiever' zou zijn.

'Zwaktebod'
In het nieuwe conceptvoorstel voor een 'circulaire economie', dat The Guardian heeft kunnen inzien, komen de verwijzingen naar zwerfafval in zee niet meer voor. Ook staan in het nieuwe voorstel geen termijnen of specifieke reductiedoelen. In het nieuwe plan vraagt de EU landen niet nader gespecificeerde maatregelen te nemen om voedselverspilling tegen te gaan. Het wetsvoorstel moet gepaard gaan met een EU actieplan dat de VN 'sustainable development goals' als uitgangspunt neemt.

Actiegroepen zien dit als een zwaktebod, omdat de VN-doelen geen actie vragen van de Europese Commissie als landen zich niet aan de richtlijnen houden. Zij waren juist tevreden met het originele voorstel en zagen dat als een doorbraak in het efficiënt gebruik van hulpbronnen.

"Het lijkt erop dat een lobby door het bedrijfsleven ertoe geleid heeft dat de beste ambities voor het concept van een circulaire economie afgezwakt zijn", zegt Eve Mitchell van Food and Water Europe. "Burgers hebben onze regeringen nodig om zaken te regelen, maar al te vaak zien we goede ideeën verdund worden tot de industrie het er mee eens is. Het zal een echte schande zijn als dat hierbij ook gebeurt."

Het definitieve voorstel wordt begin december verwacht. Het ziet er niet naar uit dat het voorstel bedoeld is om meer ruimte te maken voor creatieve initiatieven die wetgeving niet kan afdwingen. Dat zou je immers kunnen denken als je het welwillend bekijkt. De vraag is dan ook: vanuit welke belangen en motieven staat de EU afzwakking toe, terwijl ze bij monde van Timmermans juist meer ambitie beloofde?

Fotocredits: 'Reduce Reuse Recycle', Steve Snodgrass
Dit artikel afdrukken