De Confédération paysanne - een onder Franse boeren redelijk populaire boerenorganisatie die staat voor een boerenlandbouw met een menselijke en natuurlijke maat, noemt het half miljard euro dat de ministers op 25 augustus een bestemming gaan geven om de crisis onder met name melkveehouders te helpen verlichten 'één groot ontslagplan voor melkveehouders'. De EU wil de steunmiddelen inzetten voor 'vrijwillige' productiebeperking. Nederlandse boeren - die circa 90% van hun productie exporteren - hebben al aangegeven daar niet aan mee te zullen doen en door te melken op het huidige volume.

Kans regulering door Brexit
De middelen dreigen gebruikt te worden om boeren die niet mee kunnen met fluctuaties op de wereldmarkt hun bedrijven te laten staken. Andere boeren kunnen hun bedrijven dan overnemen en wat groeien. Nederland behoort samen met Ierland tot de belangrijkste voorstanders binnen de EU van deze aanpak. Rabobank reserveert mede om die reden niet voor te verwachten failissementen in de Nederlandse melkveehouderij.

Franse en Duitse boeren zien liever een vorm van regulering terugkeren. Nu Engeland heeft gekozen voor Brexit, proberen beide landen - met de belangrijkste boereneconomieën van de EU - een vorm van regulering voor de gehele EU te bereiken. De coalitie tussen Nederlandse, Ierse, Deense én Britse boeren blokkeerde die weg, maar zou nu gebroken kunnen zijn.

De CF schrijft "nu iedereen eindelijk het woord regulering weer durft te gebruiken, is het tijd echte maatregelen te nemen om de veehouders vooruit te helpen. De productie in de EU moet verplicht gekort worden, wie meer melkt moet een lagere prijs krijgen en er moet een prijstunnel worden bepaald die zorgt dat boeren minimaal hun kosten kunnen dekken."

Eigen markt eerst
Gisteravond sprak BMFTV met een reguliere melkveehouder uit de Yvelines (ten zuiden van Parijs). Hij stelde voor dat uitsluitend Franse boeren toegang hebben tot de Franse markt. Wat exporterende Franse zuivelaars meer nodig hebben, kunnen ze elders bijkopen. Franse en Europese boeren die voor de export en de wereldmarkt willen produceren, moeten zelf hun broek maar ophouden en kunnen geen aanspraak maken op steun. Die maatregel zou alle problemen oplossen.
Dit artikel afdrukken