In de periode 2010-2012 heeft de Europese Commissie onvoldoende toezicht gehouden op de lidstaten van de EU bij het berekenen van de toeslagrechten, zegt de Europese Rekenkamer. De Rekenkamer is niet mals met zijn kritiek: De subsidies werden niet altijd uitgekeerd in overeenstemming met de beginselen en beleidsdoelstellingen van de EU en de toeslagrechten werden soms verkeerd berekend, aldus de Rekenkamer. De instelling vindt bovendien dat de Commissie geen duidelijke uitvoeringsbepaling had opgesteld en onvoldoende toezicht hield op de lidstaten die de €4,2 miljard uiteindelijk uitkeerden aan de boeren. De lidstaten hielden zich volgens de Rekenkamer niet altijd aan het non-discriminatiebeginsel van landbouwers en het evenredigheidsbeginsel. Dat schrijft Boerderij.

De steun aan boeren wordt sinds 2008 uitbetaald op basis van toeslagrechten, los van de productie. De Rekenkamer constateerde dat de daarbij gebruikte rekenregels niet altijd juist werden toegepast, maar ook dat de EC 'onvoldoende duidelijkheid aan lidstaten gegeven [heeft] over welke controles lidstaten moeten uitvoeren om de juiste berekeningen van toeslagrechten te waarborgen'.

Volgens de Rekenkamer moet de regelgeving in het nieuwe GLB aangepast worden. Zo moeten de definities van 'actieve landbouwer' en 'subsidiabele landbouwgrond' aangescherpt worden. Ook zou er een maximum bedrag voor een toelage vastgesteld moeten worden. Last but not least: 'De regels voor de betaalorganen, zoals uitvoeringsdienst RVO.nl in Nederland, moeten bovendien duidelijker worden, waardoor de Europese Commissie makkelijker kan toezien op een juiste uitvoering van de betalingen door de lidstaten.'

Onlangs stelde Foodlog het geval van Schoolfruit aan de orde. De RVO is daarin nadrukkelijk tekort geschoten naar zowel de EU als de gesubsidieerde ondernemers die daar de dupe van dreigen te worden.
Dit artikel afdrukken