Heeft u het al gehoord? In de Verenigde Staten is de revolutie uitgebroken. In het land waar bijna alle legkippen in de krapste kooien op elkaar gepakt zitten, hebben de supermarkten beloofd vanaf uiterlijk 2025 alleen nog maar eieren te zullen verkopen van kippen die niet in kooien leefden. Vorige week spande 's werelds grootste cateraar Compass (ook uit de VS) zelfs de kroon door te beloven wereldwijd óók te stoppen met het verwerken van kooi-eieren in allerlei producten, zoals koekjes en sauzen.

Amerikaanse supermarkten kiezen meteen voor kooivrije eieren en slaan de bizarre tussenstap waar Europa in 1999 voor koos, de zogenaamde 'verrijkte' kooi, over
Vanuit Nederland kijken we misschien een beetje meewarig naar deze doorbraak en dat is ook wel begrijpelijk. Was het immers niet onze eigen Albert Heijn die, al in de vorige eeuw, als eerste supermarkt besloot geen batterij-eieren meer te verkopen? En waren het niet ál onze supermarkten, die in 2005 onder leiding van het CBL besloten dezelfde stap te zetten? Inderdaad zou een dergelijke aankondiging, nu, in Nederland, door een Nederlands bedrijf, geen hout snijden. De supermarkten verkopen immers niet alleen geen kooi-eieren meer, op de ingrediëntendeclaraties van koekjes, soepen en sauzen zal de onderzoekende consument geen kooi-ei meer vinden. De fabrikanten zijn bijna allemaal overgeschakeld op eiproduct van - tenminste - scharreleieren en steken dat niet onder stoelen of banken. De Nederlandse consument lust geen kooi-ei meer.

'Cagefree' is de toekomst
Toch is er sprake van een enorme doorbraak. In de eerste plaats omdat de Verenigde Staten zo groot zijn. Er profiteren dus heel veel dieren van deze belangrijke stap. In de tweede plaats omdat de Amerikaanse supermarkten meteen kiezen voor kooivrije eieren en de bizarre tussenstap waar Europa in 1999 voor koos, de zogenaamde 'verrijkte' kooi, direct overslaan. Tenslotte kan het niet anders of andere landen zullen volgen. In het Verenigd Koninkrijk is dat al het geval.
Terwijl de 'verrijkte kooien' na 2021 ook in ons land verboden zijn, zullen de koloniekooien toegestaan blijven
Alle supermarkten daar zegden inmiddels toe uiterlijk in 2025 'cagefree' te zullen zijn, als het om eieren gaat tenminste. En in andere landen van Europa lopen dierenbeschermers warm om supermarkten en voedselfabrikanten aan te sporen zo snel mogelijk, en liefst veel eerder dan 2025, de kooi-eieren vaarwel te zeggen.

Koloniekooien
Ook in Nederland zal de internationale ontwikkeling niet zonder gevolgen blijven. Anders dan veel mensen denken zijn de kippenkooien immers nog niet uit Nederland verdwenen. Nog steeds leeft zo'n 15% van de 35 miljoen legkippen in ons land in kooien, die de dieren geen natuurlijke leefomgeving bieden en hun welzijn ernstig beperken. Het gaat hier om 'verrijkte kooien', de aangepaste legbatterijen die de EU nog steeds toestaat en om de zogenaamde 'koloniehuisvesting'(1. Terwijl de 'verrijkte kooien' na 2021 ook in ons land verboden zijn, zullen de koloniekooien toegestaan blijven. Het zijn grotere kooien waarin 30 tot 60 kippen leven.
Het zou bovendien goed zijn als de nieuwe regering, die volgend jaar aantreedt, besluit de boeren een handje te helpen door het verbod van de 'verrijkte' kooien verder uit te breiden
De kippen zitten er dicht op elkaar (gemiddeld 12,5 dier per m2). Met de vleugels fladderen is er onmogelijk en de kooien staan meestal in lagen op elkaar in donkere stallen zonder daglicht.

Stoppen is beter
Omdat de Nederlandse markt geen kooi-eieren meer wil, produceren onze kooiboeren vooral goedkope eieren voor het buitenland. Die markt komt nu onherroepelijk onder druk te staan. Alleen daarom al zouden zij er verstandig aan doen hun kooien af te danken en over te stappen op diervriendelijkere huisvesting. Het zou bovendien goed zijn als de nieuwe regering, die volgend jaar aantreedt, besluit de boeren een handje te helpen door het verbod van de 'verrijkte' kooien verder uit te breiden en in navolging van Duitsland ook de koloniekooien niet langer toe te staan. Onze regering is er immers niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren in ons land. En zij verdienen veel beter dan hun hele leven lang opgesloten te zitten in een kooi.

Op de website van CIWF is een overzicht van de diverse huisvestingssystemen voor legkippen te vinden.
Dit artikel afdrukken