De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA heeft een nieuwe wetenschappelijke opinie uitgebracht over de stof bisphenol A (BPA).

BPA is een chemische stof die wordt gebruikt in plastic servies en bestek, coatings van blikken en in thermisch papier (kassabonnen). Consumenten kunnen de stof binnenkrijgen doordat BPA uit het plastic of de coating naar het voedsel kan 'lekken' of in de lucht vrij kan komen. Dat kan kwalijke gevolgen opleveren voor met name de voortplantingsorganen, nieren en lever en het immuunsysteem, omdat BPA een zogeheten endocriene verstoorder is.

'Veilig voor consumenten van alle leeftijden'
Omdat er de afgelopen jaren veel nieuwe studies verschenen zijn over BPA en de gezondheidseffecten ervan, heeft de EFSA een nieuwe evalutie uitgebracht. De vorige dateerde uit 2006.

Op basis van het beschikbare materiaal concludeert de EFSA dat BPA bij de huidige blootstelling veilig is voor consumenten van alle leeftijden. Zelfs bij de drastisch verlaagde maximaal toelaatbare blootstelling, van 50 microgram per kilo lichaamsgewicht tot 4 microgram per kilo per dag. Uit het nieuwe beschikbare materiaal blijkt dat de dagelijkse inname uit alle bronnen samen ruim onder die verlaagde ondergrens blijft.

Onzekerheden
Van BPA is bekend dat blootstelling aan hele hoge hoeveelheden kwalijke gevolgen heeft voor de nieren en de lever. Bij dierstudies is een schadelijk effect op de melkklier aangetoond.

Voor de nieuwe aanbeveling betrok het expertpanel van de EFSA ook andere mogelijke gezondheidseffecten en de gevolgen van blootstelling aan lage doses (non-monotonic dose-response). Al deze factoren en onzekerheden zijn meegenomen in de nieuwe aanbeveling. De EFSA verwacht binnen een aantal jaren de genoemde onzekerheden nader te kunnen invullen, als er gegevens beschikbaar komen uit een langlopend onderzoek naar BPA in de VS (het zg. US National Toxicology Program).

Voor leken heeft de EFSA een hier down te loaden BPA-factsheet opgesteld.

Reacties: van verwelkomend tot afwijzend
De nieuwe opinie van de EFSA leidde tot een scala aan reacties, meldt FoodQualityNews. De Franse voedselveiligheidsinstantie ANSES staat kritisch ten opzichte van de nieuwe aanbeveling. In Frankrijk is sinds januari van dit jaar alle BPA-gebruik in voedselverpakkingen verboden.

De Zweedse Food Federation, die 800 voedselproducenten onder zijn leden telt, verwelkomt de nieuwe opinie daarentegen en hoopt dat deze meegenomen wordt bij nieuwe regelgeving. In Zweden is sinds 2013 het gebruik van BPA in verpakkingen voor jonge kinderen verboden. De belangenorganisatie PlasticsEurope greep de nieuwe opinie aan om te pleiten voor het opheffen van de Franse beperkingen, en ook andere verpakkingsorganisaties tonen zich tevreden.

De tegengeluiden komen vooral van gezondheidsorganisaties. Zo zegt Breast Cancer UK dat consumenten zich niet 'tot een vals gevoel van veiligheid moeten laten verlokken'. BPA is en blijft een endocriene verstoorder. Chem Trust wijst op het verschil tussen het stellige 'no health concern' in de wetenschappelijke samenvatting, terwijl de publiekssamenvatting het heeft over 'health concern is low'.

Eén ding mag duidelijk zijn: het ondubbelzinnige 'BPA is veilig' van de EFSA wordt niet door iedereen voetstoots aangenomen.

Fotocredits: 'canned food labyrinth', wplynn
Dit artikel afdrukken