"De herstructurering van de veehouderij is een marathon. Als we alles tegelijk zouden willen doen, zou er niets gebeuren", zei Özdemir bij de eerste behandeling van het wetsontwerp in de Bondsdag. Iedere verbetering juicht hij toe. Eind november had de Bundesrat al kritiek op de geplande wet en kwamen de deelstaten met aanpassingsvoorstellen. Toch gingen ze in principe akkoord met de intentie van de plannen.

Özdemir wil naar de invoering van bindende en volledige consumenteninformatie. De minister zei voornemens te zijn de etikettering uit te breiden tot het houden van zeugen en biggen, andere diersoorten, verwerkte vleesproducten en de horeca. De oppositie wil ook importproducten in de etikettering opnemen. Volgens de minister is dat niet haalbaar omdat de interne markt van de EU dat niet toestaat. Vlees dat binnen de EU is geproduceerd kan vrij in alle lidstaten verkocht worden. De Duitse varkensboeren vinden dat niet eerlijk.

Volgens Albert Stegemann van de CDU (de Duitse tegenhanger van ons CDA)) is het wetsvoorstel "een Zwitserse gatenkaas". Het zou "totaal ongeschikt zijn en het het goed functionerende Tierwohl-systeem dat de industrie, boeren en supermarkten hebben opgezet om zeep helpen. Wat de regering toevoegt "werkt gewoon niet," zegt Stegemann omdat hij een totaalvisie op de varkenshouderij mist.

De SPD-politica Susanne Mittag (lid van de tegenhanger van onze PvdA) vindt het juist goed dat de overheid en niet de sector zelf normen stelt, ook al ziet ze dat het systeem nog onvolledig is.

In totaal heeft de regering negen wetten en regels voor houders van dieren op stapel staan. Die moeten goedgekeurd worden door de Bundestag om subsidies voor stallenbouw met een hoger dierenwelzijn mogelijk te maken. Minister van Bouw Klara Geywitz (SPD) werkt momenteel aan de voorwaarden die stallen aan de dieren aanpassen en daarom voor ondersteuning in aanmerking komen.

Özdemir ziet de kritiek op zijn wetsvoorstel niet als fundamenteel omdat in de volgende stappen "de vereiste wijzigingen hoe dan ook zullen worden aangebracht". Özdemir wil de voorstellen van de commissie-Borchert en de commissie over de toekomst van de landbouw uitvoeren. Die voorzien in een vleesbelasting van enkele dubbeltjes per kilo.

De FDP (de liberale tegenhanger van D66/VVD) vindt dat het overheidslabel bestaande initiatieven niet mag negeren en de bestaande structuren van het bedrijfsleven niet mogen worden opengebroken. De Groene politica Renate Künast onderschrijft het beleid van haar minister. Ze vindt dat het het welzijn van dieren verbetert en de productie bindt aan het land. Duitsland wil niet meer exporteren en vooral het eigen land bedienen. Als het echter goedkopere of anders genormeerde import uit andere EU-landen (waaronder die uit Nederland) tegen wil houden, zal het die moeten weigeren. Dat mag niet binnen de geldende wetten van de Unie. Nederland levert een significant deel van zijn varkensproductie aan Duitsland. Hetzelfde geldt voor zuivel en eieren. Vooralsnog beschermt de vrije concurrentie deze sectoren. Als echter het sentiment onder consumenten en retailers omslaat ten gunste van Duits product zal de Nederlandse afzet in gevaar komen.

Op het gebied van dierenwelzijn moet de Nederlandse regering streven naar een gelijk speelveld binnen Europa. In Brussel en bij de andere lidstaten moet Den Haag ervoor gaan pleiten dat er geen producten worden geïmporteerd van buiten de EU, die niet aan dezelfde dierenwelzijnseisen voldoen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan van Caroline van der Plas (BBB) die de regering daartoe aanspoort.

Zoals de ontwikkelingen in de Bundestag laten zien, moet er binnen de EU nog hard gewerkt worden aan de harmonisering van het speelveld op het gebeid van dierenwelzijn. Onze belangrijke afnemer Duitsland volgt op dit moment een naar binnen gerichte koers en denkt niet vanuit harmonisering maar vanuit wat het land zelf wil.
Dit artikel afdrukken