In Estland staat de laatste varkensflat van Europa. De gebouwen zijn uitgebreid en gemoderniseerd. Bijna de volledige varkensstapel van Estland vindt er onderdak. In Duitsland werd de laatste flat voor varkens na 5 jaar leegstand definitief gesloten.
Eind vorige maand viel het doek definitief voor de laatste varkensflat van Duitsland. Dat meldt Agrarheute.

Het gebouw is een reliek uit de jaren '70. Het was al zeker 5 jaar niet meer in gebruik als varkensstal nadat de laatste uitbater het in 2018 ontruimd had. Toen was er nog sprake van modernisering - de 'megastal' riep flinke kritiek op bij dierenwelzijnsorganisaties - maar vorige maand kondigde de verantwoordelijke overheidsdienst van Saksen-Anhalt aan dat de varkensstal definitief niet meer gebruikt mag worden voor de varkenshouderij omdat de exploitatievergunning verlopen is.

Zes verdiepingen
Wat er nu met de 6 verdiepingen tellende varkenstoren zal gebeuren, is onduidelijk. Recent maakte de varkensflat al wel zijn opwachting op de website Lost Places, een verzamelplaats voor foto's van verlaten industriële gebouwen.

Het berichtje kreeg echter een vervolg. De Duitse varkensflat was namelijk niet de laatste in zijn soort. Europa telt nog altijd één echte varkensflat, in Estland. Duitse experts, die de varkensflat halverwege de jaren 90 bezochten als onderdeel van een EU-programma, wezen Agrarheute op de varkensflat in Viljandi. Die is nog altijd in gebruik en, sterker nog, blijkt gemoderniseerd en uitgebreid te zijn.

Russische ingenieurs planden en bouwden de varkensflat in Viljandi in de jaren '70, om het gebied Sint-Petersburg/Leningrad te voorzien van varkensvlees. Na de ineenstorting van het Oostblok nam het Estse bedrijf EKSEKO de varkenshouderij over. EKSEKO is de grootste varkensmesterij in de Baltische staten en is de belangrijkste vleesleverancier van de Estse vleesverwerker Rakvere Lihakombinaat. Volgens het bedrijf worden er jaarlijks tot 280.000 biggen geproduceerd in het gehele EKSEKO fabriekscomplex, waarvan er ongeveer 50.000 in de fabriek zelf worden afgemest. De overige 230.000 biggen gaan naar andere mestbedrijven en komen als volwassen varkens terug naar het vleesverwerkingsbedrijf in Rakvere, dat deel uitmaakt van de bedrijvengroep. EKSEKO moderniseerde de flat met hoksystemen die geleverd werden door de Nederlandse firma Vereijken.

Mega of echt mega?
Hoe groot het belang van de varkensflat is, wordt duidelijk als je je realiseert dat de totale Estse varkenspopulatie in 2023 ongeveer 275.000 dieren bedroeg.

Hoewel in Nederland de weerstand tegen 'megastallen' (bij ons heet een stal met 7.500 vleesvarkens of meer dan 1.200 zeugen overigens al een megastal) groot is, biedt het varkensflatmodel interessante bedrijfsvoordelen. Het is dus geen wonder dat een land als China sterk inzet op de modernisering en integratie van de varkensvleesketen. Ongeveer 57% van de Chinese varkenshouderij is inmiddels geïndustrialiseerd. Dankzij de schaalvergroting die deze megastallen en geïntegreerde verwerkingsbedrijven bieden, slaagt China erin zowel de voedselzekerheid als voedselveiligheid te vergroten.