Nadat gisterochtend een Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma over haar beleid ten aanzien van kiloknallers bekend werd, kon de indruk ontstaan dat ze wilde ingrijpen in het prijsbeleid van de Nederlandse supermarkten. Dat zou een novum zijn en aanvullende maatregelen vergen, omdat de overheid daartoe vooralsnog geen wettelijke middelen heeft.

Convenant met de individuele supermarkten
Aan het einde van middag werd bij het Kamerdebat over de intensieve veehouderij duidelijk dat de staatssecretaris zich dat terdege realiseert.

In antwoord op vragen van Kamerlid Gerard Schouw (D66) maakte Dijksma duidelijk dat ze wil komen tot een vrijwillig Convenant met de Nederlandse supermarktformules. Daarin zouden ze moeten aangeven te zullen stoppen met stunten met vlees. Ze gaf aan geen wettelijke middelen te hebben om dat af te dwingen.
In tegenstelling tot de Kamerbrief van de ochtend, meldde de staatssecretaris in de middag dat ze een Convenant wil sluiten met de individuele supermarktorganisaties en hun koepel CBL inmiddels niet meer als gesprekspartij ziet over het onderwerp.

Politieke druk voor symboolpolitiek
De vrijwilligheid blijkt onder 'politieke druk' tot stand te moeten komen. Daarvoor blijkt de staatssecretaris goede kaarten te hebben omdat vele Kamerleden, zo meldt Boerderij, het met haar eens zijn. Zij vinden dat de boer een eerlijke prijs moet krijgen en dat daarom het stunten met vlees moet worden gestopt. Daarmee blijkt ook de Kamer in zijn politieke oordeel voorbij te gaan aan het feit dat er geen 1-op-1 relatie is tussen de in- en verkoopprijs van producten.

Tevens blijkt de Kamer voorbij te gaan aan de nog navrantere realiteit dat de prijs van vlees als gevolg van Nederlands positie als grote netto vleesexporteur afhankelijk is van internationale markten. Supermarkten profiteren slechts van lage marktprijzen, maar dwingen die niet af zoals de Kamer lijkt te denken.

Stoppen met stunten kan het stunten stoppen, maar zal geen effect hebben op een 'eerlijker prijs' voor de boer. Een eventueel Convenant Stoppen met Stunten zal dan ook met zekerheid slechts symbolisch van aard kunnen zijn. Hooguit zal er nog wat meer Nederlands vlees door in het buitenland afgezet moeten worden omdat Nederlanders geen aanbiedingen meer krijgen voorgeschoteld.

Fotocredits: Duurzaam en diervriendelijk vlees op slagersbeurs Slavatko, Dorine Ruter
Dit artikel afdrukken