Nieuws voor diëtisten hield een enquête onder 827 diëtisten en gewichtsconsulenten. Vijfenzestig procent van hen zegt vaak beweringen van dieetgoeroes en foodbloggers onder hun cliënten te moeten ontkrachten.

Daarnaast zegt drieëntachtig procent van de geënqueteerden dat hun cliënten steeds onzekerder worden over wat gezond eten is. Eenentachtig procent meldt dat de anti-melk en anti-brood hypes soms tot tekorten leiden bij cliënten die ze behandelen.

Liever FODMAP dan glutenvrij
Veel mensen gaan op eigen houtje een glutenvrij-dieet volgen als ze darmklachten hebben. Diëtisten merken in de praktijk dat een zogenoemd FODMAP-dieet veel effectiever is bij darmproblemen dan een glutenvrij dieet dat in de media de aandacht trekt.

Diabetes type 2
Eenentachtig procent van de diëtisten denkt dat diabetes type 2 omkeerbaar is met goed dieetadvies. Hoewel het pas recent omarmd wordt door een bredere groep academische experts, vindt ongeveer de helft van de diëtisten een koolhydraatbeperkt dieet de beste keuze om deze aandoening aan te pakken.

De gehele enquête is hier te downloaden.

Fotocredits: Meet the Media Guru

Dit artikel afdrukken