We willen geen voedsel verspillen. Toch gooit drie op de vier Nederlanders regelmatig 'verse' groente weg, vanwege de houdbaarheidsdatum. Het gaat dan met name om komkommers, sla, voorverpakte mixgroenten, broccoli en spinazie. Dat is zonde, volgens Michel Acda, General Manager bij Iglo Nederland, en onnodig.

“Ons gevoel zegt misschien dat we het beste verse producten kunnen kopen, omdat het gezonder lijkt. Maar dat is niet altijd het geval. En dat heeft onder andere te maken met de afstand die het product moet afleggen en hoe lang er tussen de oogst en het daadwerkelijk nuttigen zit. Diepgevroren producten zijn op hun rijpste moment geoogst en worden dan in een razendsnel tempo tot ver beneden het vriespunt gebracht. Diepgevroren producten behouden daardoor hun voedingswaarde en versheid.” Deze vriesmethode heet flash freezing. Het gaat zo snel dat de voedingsstoffen beter gegarandeerd kunnen worden dan in een vers product dat een paar dagen onderweg is van grond en kas tot bord en mond; 80% van de bevolking realiseert zich volgens het Iglo-onderzoek de voordelen van die vriesmethode niet.

Minder verspilling en gezonder eten
Omdat consumenten in meerderheid geloven dat alleen vers echt vers is, blijven ze verse groente kopen; een belangrijk deel daarvan belandt in de GFT-bak. Inderdaad: zonde. In 2017 zocht Foodlog uit waarom diepvries juist in Nederland niet wordt gewaardeerd. Ons land heeft alles in huis om zich vers te kunnen permitteren. Mede dankzij de tot voor kort lage energieprijzen, hebben zich de teelt, logistiek én winkelketens daar helemaal op ingesteld. Wie beter op de hoogte is, hoopt Iglo, laat het mes aan twee kanten snijden en gaat gezonder, duurzamer en lekkerder eten én minder verspillen. Aan de diepvries dus. Daarom gaat Iglo mensen beter informeren over die voordelen.

Minder diepvriesgroente
in België voltrekt zich onderwijl een proces dat tegengesteld lijkt aan de ambities van Iglo. Daar wachten telers en industrie af hoe de oogst van de daar speciaal voor diepvriesverwerking geteelde groenten dit jaar zal uitpakken. West-Vlaanderen, waar verhoudingsgewijs veel groente voor verwerking in conserven en diepvries wordt verbouwd, kampt met grote droogte. De jonge boontjes verbranden op dit moment aan de plant en zullen niet geoogst kunnen worden. De verwachting is dat de opbrengst 20-25% minder zal zijn dan vorig jaar.

"Er zijn percelen waar niets zal kunnen worden geoogst", zegt Danny Metsu, voorzitter van ABS Ieper en zelf ook groenteteler Spruitjes wacht ongeveer hetzelfde lot terwijl de opbrengst aan vroege aardappelrassen waarschijnlijk 40-50% minder zal zijn. Daar komt nog bij dat de energieprijzen enkel zullen stijgen, maar de boer niet meer voor zijn product ontvangt. De verwerkende industrie is niet meer bereid de hogere kosten te compenseren omdat ze verwacht dat het afzetvolume bij hogere prijzen zal dalen. Dat leidt tot verlies en het verdwijnen van verwerkers.

De vraag wie moet betalen om teelt en industrie in de benen te houden, heeft inmiddels geleid tot een financieel vrijwel onoplosbaar conflict tussen telers en verwerkende industrie. De situatie is zodanig dat het Vlaamse volume aan diepvriesgroente vermoedelijk flink zal dalen. Omdat België een belangrijke exporteur van deze producten is, zullen de effecten daarvan in heel Europa te merken zijn.
Dit artikel afdrukken