Vlaanderen staat bekend om zijn teelt van groenten voor de conserven- en vriesversindustrie. De prijs die de Vlaamse boeren krijgen voor de groenten die normaal in blik en diepvriesverpakkingen gaan, weegt niet op tegen de kosten van het oogsten, zegt een aantal boeren.

Te hoge en te lage prijzen, allebei een probleem
Dat geluid bouwt zich al een aantal maanden op. Nu komt het tot een uitbarsting. De industrie wil de kosten van de gestegen energieprijzen drukken om geen koopstaking en onverkoopbare voorraden te organiseren. Te dure producten zullen immers leiden tot lagere verkopen waarvoor ook lagere voorraden nodig zijn. Te lage prijzen zijn al evenmin een oplossing omdat ze het voortbestaan van de verwerkende industrie aantasten.

Alles tegen hoge inkoopprijzen inkopen, invriezen en bewaren kost geld dat vermoedelijk als weggegooid moet worden beschouwd.

Volgens de industrie willen supermarkten de prijzen onvoldoende doorberekenen aan hun klanten; ze zijn huiverig voor verlies van consumenten.

De situatie is nauwelijks houdbaar. Minder telers zullen op hun beurt de Vlaamse groentenverwerkende industrie laten krimpen
In tegenstelling tot die van verse groenten, fluctueren de prijzen van diepvriesgroente weinig. De industrie kan door voorraadbeleid invloed uitoefenen op de marktprijzen van industriegroenten. Maar ook de telers van industriegroenten hebben last van sterk gestegen prijzen: energie, gewasbescherming, kunstmest en personeel werden duurder. Tel daar de effecten van de droogte bij op. Water oppompen is vaak verboden zodat een deel van de boeren water van ver moeten laten komen. Ook dat veroorzaakt hoge kosten.

Minder groenten, minder fabrieken
Een telefoontje van zijn afnemer dat ze maar de helft van de oorspronkelijke afgesproken prijs wilden betalen, schoot boer Bart Vanneste in het verkeerde keelgat. Hij is het beu. Met verlies verkopen doet hij niet meer en dus ging hij in verkoopstaking. Het is zelfs zo erg dat hij geen toekomst meer ziet in de groenteteelt. Vanneste is niet de eerste en zal niet de laatste zijn, verwacht telersvereniging Ingro. Boeren stappen over naar minder arbeidsintensieve en meer gevraagde teelten, zoals granen.

Gemiddeld zaaiden Belgische boeren dit jaar zo'n 20% minder groenten, schrijft De Tijd, omdat ze vinden dat ze er te weinig geld voor krijgen. Er zou al bijna geen boer meer boontjes telen in West-Vlaanderen, zegt Luc De Waele van Ingro in Het Nieuwsblad. "De diepvriesgroentebedrijven moeten uitwijken naar Wallonië en zelfs Frankrijk om nog boeren te vinden die het willen telen. Met als gevolg dat er meer geld gaat naar het transport van die oogsten dan naar de oogst zelf. Die situatie is nauwelijks houdbaar.” Minder telers zullen op hun beurt de Vlaamse groentenverwerkende industrie laten krimpen.
Vrij volume het probleem
Ardo, de Belgische marktleider voor diepvriesgroenten, laat weten zich aan in februari gemaakte afspraken te houden. Volgens het bewaargroentebedrijf speelt het prijsprobleem vooral voor aanbod dat buiten contracten wordt aangeboden. Voor dat 'vrije volume' zou niet genoeg vraag zijn, zodat de prijs in elkaar zakt.
Dit artikel afdrukken