Het persbericht van Vion luidt:

De Raad van Commissarissen van VION Food Group maakt bekend dat Uwe Tillmann, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur, is afgetreden per 3 september 2012. Dirk Kloosterboer, Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van VION Food Group neemt de verantwoordelijkheden en taken van Uwe Tillmann per direct over. Dirk Kloosterboer gaat in zijn nieuwe functie leiding geven aan de versnelde en versterkte uitvoering van het strategische plan.

Dit plan, gericht op resultaatherstel, is door VION op 15 juni 2012 bekend gemaakt. De Raad van Commissarissen heeft het volste vertrouwen dat met deze aanpassing in het leiderschap de strategie van VION succesvol kan worden uitgevoerd.Uwe Tillmann was sinds 2003 werkzaam voor het bedrijf. In 2003 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Bestmeat Company B.V., het latere VION N.V. Uwe Tillmann was sinds 1 januari 2010 CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Dirk Kloosterboer, COO VION Ingredients is sinds 1 januari 2010 Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur die het strategische plan uitvoert, bestaat naast Dirk Kloosterboer uit Peter Beckers en Ton Vernaus.

VION N.V. is een internationaal opererend foodbedrijf met twee kernactiviteiten food en ingredients. Het concern maakt hoogwaardige voedingsmiddelen voor mens en dier. VION realiseert een omzet van €9,5 miljard en telt 26.500 medewerkers. VION is niet beursgenoteerd en heeft één agrarische aandeelhouder, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) met circa 18.000 leden. Het hoofdkantoor van VION staat in Eindhoven (NL).


Vion geeft aan dat het vertrek van Tillmann de basis is voor een versnelde uitvoering van het reeds bestaande strategisch plan van het bedrijf. In de markt gaan geruchten dat het bedrijf als gevolg van de hoge voerprijzen van varkens enkele miljoenen euro verlies per week lijdt. De verhoogde kostprijzen kunnen niet op afnemers worden verhaald, terwijl boeren - de aandeelhouders van VION - niet met de verliezen kunnen worden achtergelaten. Indien de kostprijzen hoog blijven en zich ook in 2012 voortzetten, moet de vraag worden gesteld welke wezenlijke verbeteringen het achterblijvende management van VION kan aanbrengen in de van nature al geringe en kwetsbare winstcapaciteit van VION.
Zwaar weer in de kostprijs raakt VION met zijn kwetsbare winsthistorie van slechts enkele tientallen milljoenen euro op zijn bijna tien miljard omzet ongenadig hard. Financier Rabobank en eigenaar ZLTO zullen uiteindelijk een keus moeten maken hoe ze paal en perk stellen aan de zich cumulerende verliezen die op jaarbasis eerder honderden dan tientallen miljoenen euro zullen bedragen.
Dit artikel afdrukken