In de Europese lidstaten wordt gemord over de uitbetaling van de compensaties voor de strafboycot die Rusland instelde tegen EU-landbouwproducten.

Gisteren was Nederland aan de beurt. De Tweede Kamer debatteerde over de steunmaatregelen naar aanleiding van de Ruslandcrisis. Staatssecretaris Dijksma werd het vuur na aan de schenen gelegd door CDA-er Jaco Geurts. Ze kwam met het goede nieuws dat de uitbetalingen naar verwachting eind november in gang worden gezet en doorlopen tot in januari. Het mocht echter niet baten.

'Nederland was wel bij de les'
De overheid zou 'traag' zijn geweest. Dijksma wilde daar niet van weten. Naar haar zeggen "hebben [we] er alles aan gedaan en doordat de regeling ook met terugwerkende kracht werkt, hebben alle telers de mogelijkheid gekregen om zich aan te melden voor de steunmaatregel", citeert Boerderij de bewindsvrouw. Nederland heeft het er bepaald niet bij hebben laten liggen en is het vierde land dat, na Polen, België en Roemenië, een serieuze aanspraak doet op het beschikbaar gestelde budget. "Er zijn dus aanvragen gedaan in lijn met onze positie op de markt. U doet alsof we niet bij de les waren, maar dat waren we wel", vindt Dijksma.

Andere beleving telers
Boeren, tuinders en telers beleven dat heel anders, zei Geurts. Volgens hem was en bleef het voor veel fruittelers onduidelijk hoe de regeling in elkaar stak en zijn daardoor aanvragen (ten onrechte) weer ingetrokken. Geurts benadrukte het belang om te leren van deze situatie voor de toekomst en vroeg of er bijvoorbeeld draaiboeken waren opgesteld.

Dijksma hield alle kritiek af. "We moeten nu geen achterhoedegevecht gaan houden. De crisis is nog lang niet voorbij en de overheid en de sector kunnen het beste samen optrekken", stelde zij. Bovendien heeft volgens haar de sector zelf voor vertraging gezorgd, door om 'herberekening van de bedragen' te vragen.

Dijksma wees er niet op dat er door boerenorganisaties is gefraudeerd met aanvragen voor schadecompensatie. Dat zorgde voor vertraging bij de uitbetaling.

Fotocredits: Nick Saltmarsh
Dit artikel afdrukken