De coronapandemie leidt tot de grootste daling van de vleesconsumptie sinds decennia, schrijft Bloomberg. In combinatie met een afnemende vraag uit economische, milieu- en gezondheidsoverwegingen én de daling in vleesproductie die het gevolg is van de varkenspest in Azië leidt dat tot een unieke situatie.

In 2019 daalde de vleesproductie wereldwijd met 1%, laat RTL zien. Dat was met name te wijten aan de gevolgen van de varkenspest in China, die een grote impact had en heeft op het hele wereldvoedselsysteem. China trok de vrij beschikbare stroom varkensvlees op wereldmarkt grotendeels naar zich toe. Dat leidde tot forse prijsverhogingen.

Het Corona-effect op de vleesconsumptie
De coronapandemie zal naar verwachting tot een verdere productiedaling van 1,7% leiden in 2020. De vleesconsumptie daalt met 3% nog harder. Dat is toe te schrijven aan een aantal factoren. Consumenten geven minder geld uit aan (duur) vlees bij hun boodschappen voor thuis en als ze uit eten gaan. Onzekerheid over de economie speelt een niet te onderschatten rol in het koopgedrag van consumenten. Ook wantrouwen ten opzichte van importvlees zou een rol spelen, evenals de uitbraken in slachthuizen. Tenslotte vinden consumenten de CO2-footprint van vlees en de (gezondheids)voordelen van een meer plantaardig dieet plus de beschikbaarheid van vegetarische alternatieven redenen om anders te gaan eten.

Analisten verwachten dat de impact van de coronapandemie nog jaren te merken zal zijn, aldus Bloomberg. Alleen al in de VS zal het minstens tot 2025 duren tot de vleesconsumptie weer op het huidige niveau terug komt, denken de marktkenners - als dat niveau al gehaald wordt.
Dit artikel afdrukken