De aanpak van voedselverspilling krijgt wereldwijd aandacht. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Overheden pakken het probleem aan met plannen van aanpak. Wetgeving en supermarkten gaan verspilling zelfs met apps te lijf.

Ook thuis valt veel te halen
Uit (empirisch) onderzoek van wetenschappers van Cornell Food and Brand Lab blijkt dat consumenten thuis flinke verspillers zijn en daar best iets tegen zouden kunnen en moeten doen. FoodNavigator besteedt aandacht aan het onderzoek

Het Cornell onderzoeksteam nam 14 Braziliaanse huishoudens onder de loep uit de lagere middeninkomensklasse. Ze observeerden het gedrag van de proefgezinnen en onderwierpen de gezinsleden aan diepte-interviews. Er werd geregistreerd, gefotografeerd en geturfd. Op basis van hun kwalitatieve onderzoek identificeerden de onderzoekers 5 belangrijke factoren die voor voedselverspilling zorgen:
- te veel inkopen (impulsaankopen, grootverpakkingen)
- te veel bereiden (gebrek aan planning)
- het hebben van een huisdier (die wat restjes eten, maar ook voor restjes zorgen)
- afkeer van restjes
- ondeugdelijke bewaarmethoden

'Besparen' leidt tot meer verspilling en is duurder
De wetenschappers constateerden dat de strategieën die mensen gebruiken om geld te besparen – zoals bulkverpakkingen kopen, één keer per maand de grote boodschappen doen, naar een grote supermarkt gaan of zelf koken - juist tot méér verspilling leiden en een grotere druk op het gezinsbudget leiden. De onderzoekers pleiten er daarom voor om adviezen over maaltijdplanning, voorraadbeheer, koken en bewaren op te nemen in voedingsvoorlichting en educatie.

De adviezen zijn gebaseerd op beperkt onderzoek in het gastvrije Brazilië. Daar moet altijd iets extra's in huis zijn voor eventuele gasten. Het zou dan ook kunnen dat de onderzochte huishoudens ruimer omspringen met voorraden en porties dan (zuinige) Nederlanders. Die kleine 'maar' moet wetenschappelijk worden aangetekend bij de betekenis van de adviezen.

Nederland
In ons zuinige Nederland krijgt voedselverspilling door consumenten ook steeds meer aandacht. Verpakkingsvrije supers laten je op maat inkopen. Kromkommer leert ons dat uiterlijk niks afdoet aan de kwaliteit. Sire's Kliekipedia maakt ons bewust van de verspillingsproblematiek en biedt met kliekipedia.nl praktische handreikingen om restjes van de afvalbak te redden. Het Voedingscentrum wijst ons er met #lastpakken en Hoezo50kilo? op hoe we onze bijdrage aan de afvalberg kunnen verminderen - door minder nog prima eetbaar voedsel in de vuilnisbak te gooien.

Conferentie ‘No more food to waste’
Voedselverspilling staat volgende week in het middelpunt van de belangstelling. In Den Haag vindt de internationale top over de aanpak van voedselverspilling plaats. De 400 deelnemers, uit het bedrijfsleven, overheden en wetenschap, zullen ook aandacht besteden aan de consument die ‘goed’ voedsel weggooit. Time zette gisteren alvast een 5 puntenprogramma op een rij om voedselverspilling in de samenleving te voorkomen.

Fotocredits: ‘Fresh Food In Garbage Can To Illustrate Waste’ U.S. Department of Agriculture
Dit artikel afdrukken