De bekende witte Franse vleeskoeien van het Charolais-ras kennen vanaf nu een adelstand en gewoon volk. Als ze uit de streek rond het dorp Charolles in midden-Frankrijk komen mogen ze zich voortaan 'boeuf de Charolles' noemen.

Beschermde Geografische Aanduiding
De streek is tamelijk uitgebreid en strekt zich uit tussen Clermont-Ferrand (richting het zuid-Westen) en Dijon (richting het noord-Oosten). De Europese Commissie heeft de aanvraag voor de Beschermde Geografische Aanduiding van die uitgebreide streekbenaming goedgekeurd omdat het dier, zoals Vilt schrijft, op 'op traditionele wijze wordt gekweekt en "met respect voor de natuurlijke cycli".

Voortaan is er dan ook echt Charolles-vlees en is Charolais iets voor mensen die er het geld niet voor (over) hebben.

Belgische wit-blauwen in aanvraag
Vilt herinnert aan een erkenningsaanvraag die vanuit België werd ingediend voor het Belgisch wit-blauw rundvlees. De aanvraag werd gesteund door voormalig minister-president Kris Peeters. Hij zei: "Het Belgisch wit-blauw vlees is een uniek product waar we fier op moeten zijn. Een Europese erkenning zou ervoor zorgen dat de landbouwer dit product ten volle kan gaan promoten zowel in binnen- als buitenland." In Nederland zijn Belgische wit-blauwen omstreden onder dierwelzijnsvechters omdat de dieren zo zwaar bevleesd zijn dat ze niet altijd via natuurlijke weg kunnen afkalven.
Dit artikel afdrukken