image Met een rondje Nederland in 30 minuten ging op 31 januari in Hilversum de campagne 30 minuten bewegen' van start. De campagne moedigt Nederlanders aan in beweging te komen voor een gezonder en actiever bestaan.
De helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Veel van hen hebben te kampen met overgewicht wat uiteindelijk kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. '30 minuten bewegen' laat Nederlanders zien dat een kleine inspanning de gezondheid sterk kan verbeteren. In de campagne is speciale aandacht voor groepen Nederlanders die achterblijven met bewegen zoals vmbo-ers, 50-plussers, werkenden en chronisch zieken.

'30 minuten bewegen' sluit aan op initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Meerdere provinciale en gemeentelijke partijen en organisaties hebben aangegeven mee te willen werken. Onder hen de campagnes in Flevoland en Drenthe, het project Lokaal Actief en de huisartsenorganisaties LHV en NHG.

De campagne '30 minuten bewegen' wordt door het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen (NISB) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ is één van de partners.

bron: ministerie VWS
Dit artikel afdrukken