Voor het onderzoek moesten consumenten gedurende 4 dagen een eetdagboek bijhouden. Degenen die in die periode geen suikerhoudende dranken dronken, vielen in de groep non-consumers.

Op basis van die indeling zou ongeveer de helft van de Britse kinderen helemaal geen frisdrank drinken. Kinderen die dat nog wel doen, drinken minder dan kinderen in de periode 2008-2009. Daarom daalde de inname van toegevoegde suikers met respectievelijk 2,7%, 2,4% en 3,5% bij kinderen van 1,5-3 jaar, 4-10 jaar en 11-18 jaar. Ook volwassenen kregen de afgelopen jaren minder toegevoegde suikers binnen, maar kinderen deden het beter.

Ondanks deze verbeteringen is de Britse suikerconsumptie nog steeds te hoog. Volgens de Britse richtlijnen zou niet meer dan 5% van de dagelijkse calorie-inname uit suiker moeten komen, schrijft de BBC. Momenteel krijgen kinderen het dubbele daarvan binnen. Toch is diëtiste Emer Delaney van de British Dietetic Association optimistisch over de resultaten. “Het laat zien dat verandering mogelijk is en dat het langzaam maar zeker gebeurt.” Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 5% optimaal, maar is 10% energie uit suiker nog acceptabel.

Minder vlees
De consumptie van groente en fruit is nagenoeg gelijk gebleven in de afgelopen 9 jaar. In alle leeftijdscategorieën ligt de groente- en fruitinname onder de aanbeveling van ‘5-a-day’. Volwassenen tot 65 jaar eten gemiddeld 4 porties groenten en fruit per dag en kinderen en 65-plussers nog minder.

Verder zijn Britten, net als Nederlanders, aanzienlijk minder rood en bewerkt vlees gaan eten.
Dit artikel afdrukken