Hoewel het geluid gaat dat de consumenten de grootste weggooiers in de voedselketen zijn, rekent Rabobank de markt vandaag voor dat de grootste waardeverliezen plaatsvinden bij de boer, in de opslag, het transport en de verwerking van voedsel.

In Europa gaat in de eerste schakels van de keten jaarlijks ter waarde van 60 miljard euro aan voedsel verloren door verspilling. Meer dan de helft daarvan komt voor rekening van bedrijven. Door beter samen te werken en te investeren in innoverende technieken bij de oogst, handling, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen zouden ze volgens Rabobank ter waarde van 10 miljard van dat voedsel kunnen redden voor consumptie.

Uit onderstaand staatje blijkt dat de bedrijvenkolom verantwoordelijk is voor vijftig procent en meer van de verliezen per productcategorie:

fw_chain_rabo-FAO


Hoe meer verlies, hoe meer extra inkoop
Paul Bosch, food & agri supply chain analist bij de Rabobank zegt: "In de totale productieketen van grond tot mond gaat veel verloren. Soms heeft dat ironisch genoeg zelfs voordelen voor bedrijven in de sector, omdat retailers om die reden extra inkopen. Maar de potentiële waarde van innovatie in F&A is aanzienlijk, vooral bij het oogsten en behandelen van gewassen, bij het verpakken van voedsel en bij het controleren van de versheid van producten."

In praktijk, zegt de bank, zal een aantal bedrijven daar niet toe in staat blijken. Dat biedt kansen voor de bedrijven die het wél kunnen
Bij het oogsten, wassen en vervoeren van groente en fruit raakt een deel van de oogst al gekneusd of beschadigd, wat bederf in de hand werkt. Bedrijven kunnen investeren in nieuw materieel waarmee ze grotere hoeveelheden kunnen oogsten en tegelijkertijd schade aan de gewassen kunnen beperken. Volgens Bosch zouden ketenpartners daar samen in moeten investeren om de kosten te dragen. Die gezamenlijke actie wordt gelegitimeerd door het feit dat ze er allemaal van profiteren.

Bosch ziet toekomst in innovatieve verpakkingsmethoden om de houdbaarheid van producten te verlengen en derving door beschadiging tegen te gaan. Ook verwacht hij veel van monitoring op versheid. Nieuwe technologieën kunnen de versheid van een product volgen en de prijs aanpassen naarmate die verder afloopt. Bosch denkt dat automatische prijsaanpassingen de verkopen bevorderen en de product uit de vuilnisbank zullen houden.

De Rabobank adviseert voedselverwerkers en retailers te beginnen met het selecteren van partners die de voordelen van afvalvermindering inzien en deze optimaal weten te benutten. In de praktijk, zegt de bank, zal een aantal bedrijven daar niet toe in staat blijken. Dat biedt kansen voor de bedrijven die het wél kunnen.

Fotocredits: Hoofdkantoor Rabobank, Utrecht, Foodlog Media
Dit artikel afdrukken