In boerenblad Nieuwe Oogst licht Siem Jan Schenk de LTO visie toe.

In de eerste plaats moet een ondernemer kunnen uitbreiden, er moet er geen landelijke regelgeving komen die de bedrijfsgrootte maximeert. Bouwblokken hoeven niet beperkt te worden tot anderhalve hectare. Als een bedrijf goede redenen heeft om groter te willen, moet dat kunnen. Wel dient de ondernemer zijn plannen af te stemmen met de omgeving. Daar leven immers verwachtingen ten aanzien van grootte, overlast, dierwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing. De burgers in het boerenland zijn zeer kritisch op wat er door de boeren gebouwd wordt, en schuwen de procedures niet. Kijk naar de impact die het burgerinitiatief Megastallen-nee had en nog heeft.

Vervolgens plaatst LTO kanttekeningen bij de extra duurzaamheidseisen die bij grotere bouwblokken opgelegd worden door de gemeenten. Schenk is niet tegen deze extra eisen, maar vindt wel dat ze haalbaar moeten blijven en kansen moeten bieden aan ondernemers. Ook stelt hij dat de ondernemer zelf moet kunnen kiezen in welke duurzaamheidsaspecten hij extra investeert: 'We kunnen niet verwachten dat de veehouder op elk gebied uitblinkt.

Tenslotte ziet Schenk in deze problematiek een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en gemeenten: 'De provincies en de gemeenten stellen hun eigen bestemmingsplannen op. Zij kunnen het beste beoordelen wat mag en op welke plek.' En dan is het daarna de verantwoordelijkheid van de boer zich een goede buur te betonen. In Brabant wordt dagelijks duidelijk dat dat nog niet zo eenvoudig is.

Het zijn opmerkelijke, maar ook loze uitspraken. Hoe kunnen boeren en burgers het ooit samen eens worden zolang de regels en bestemmingsplannen worden gebruikt om voor elkaar te krijgen wat burgers niet willen? Daar zit immers de pijn op het Brabantse platteland. Het wantrouwen naar boeren en bestuurders is er groot. Burgers hebben geen zicht op zekerheden. In Brabant wordt boerenorganisatie ZLTO gevreesd omdat zij boeren slinkse wegen zou wijzen om hun zin tegen die van burgers te krijgen.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat de uitspraken zoals Schenk die deed door het burgerpubliek en protestorganisaties worden verstaan als een pleidooi om verder aan te rommelen op het platteland.

Fotocredits: thekevinchang
Dit artikel afdrukken