Het volledige twitterverslag is hier te vinden. De zaal reageerde duidelijk en direct met getwitterd voetengestamp en handgeklap op een behendig door debatleider Felix Rottenberg geleide discussie.

Het verslag werd voor Foodlog samengesteld door @josien.

Op CLM.nl is een verslag van de avond en een beschrijving van de verdere debatreeks te vinden.

Dit artikel afdrukken