Bionext is de spreekbuis van de Nederlandse biologische tuinders, telers, akkerbouwers en dierenhouders. In een bericht zegt de organisatie iets dat voor gewone mensen niet meer te bevatten is. Bionext is woedend op de EU en EU landbouwcommissaris Hogan omdat die alleen puur natuur in biologische producten wil. Zodra een biologisch product gifresiduen bevat, moet het als biologisch worden afgekeurd.

'Heilloos'
Dat klinkt volstrekt logisch, maar niet voor Bionext. Onder de heftige titel EU strompelt verder op weg naar heilloze nieuwe biologische wetgeving schrijft de spreekbuis: Bionext vindt de afkeuringsgrens op residuen de omgekeerde wereld: biologische boeren worden hierdoor verantwoordelijk voor de vervuiling van de gangbare landbouw.
Biologisch staat voor een integrale werkwijze waarbij de kringloop centraal staat, niet om residuvrij product alleen. Bavo van den Idsert, directeur Bionext: "De biologische landbouw gebruikt geen chemisch-synthetische middelen. Daarom wordt ook in meer dan 80% van de biologische producten geen residuen aangetroffen. In een kleine 20% van de biologische grondstoffen worden minieme resten van chemisch-synthetische middelen aangetroffen door achtergrondvervuiling. En die druk neemt toe, bijvoorbeeld door het excessief gebruik van glyfosaat in de gangbare landbouw. Het is terecht dat de overgrote meerderheid hier een rode streep heeft getrokken ten gunste van de biologische boer, die niet verantwoordelijk gesteld mag worden voor vervuiling die hij zelf niet veroorzaakt."


Biologisch pleit dus voor nep. Dat is raar. Wie biologisch koopt, verwacht een zuiver product. Biologisch zelf vindt niet-zo-biologisch echter meer dan logisch omdat je anders niet biologisch kunt telen.

Je kunt dat forse probleem ook anders oplossen:
- vergeet de naam biologisch en vermeld duidelijk wat de reststoffen in ieder product zijn
- ga juist voor echt biologisch zoals Hogan het wil, want dan krijgt de consument wat hij dacht te kopen


Potje boos
Ga je voor echt biologisch, dan heeft dat ook echte meerwaarde voor mensen die echt geen gif willen. Hogan houdt niet van neppers. Bionext maakt er een potje van. Verkeerde verwachtingen scheppen en dan nog heel erg boos zijn ook. Toch zeiden ze het echt zo: goed, beter, bio. Het is hooguit beter.

Uiteraard, als overal om je heen wordt gespoten, zit je er als biologische teler ook een beetje mee. Maar is dat een reden om zo hard te pleiten voor biologisch als natuurlijk óók giftig? Ook een excellente wijndruivenboer is afhankelijk van zijn bijzondere plekje. Heeft hij dat niet en is hij wel een goede wijnmaker, dan heeft hij gewoon een beetje pech of moet hij als ondernemer op zoek naar een betere plek voor zijn bedrijf. Als ik biologisch wil, wil ik echt biologisch. Dankzij Bionext weet ik nu daar niet van op aan te kunnen. Dom van die lui, want ze hadden het beter stil kunnen houden

Tot overmaat van ramp bleek deze week dat Nefyto, de belangenvereniging van producenten van landbouwgif, blij is met de lijst in de biologische sector toegestane bestrijdingsmiddelen. Een ongeluk komt zelden alleen.
Dit artikel afdrukken