Van de Nederlandse jongeren tussen de 2 en 25 jaar is gemiddeld 15 procent te zwaar en 3 procent zelfs obees. Dat meldt het CBS vandaag. Opvallend is dat bij jongeren uit de laagste inkomensklasse die cijfers hoger liggen dan bij de hoogste inkomensklassen: 19 procent (waarvan 5% obees) versus 11 procent (waarvan 2% obees).

De jongeren beoordelen hun gezondheid over het algemeen goed tot zeer goed (93%). Het CBS merkt daarbij op: 'Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder dikwijls aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.'
Dit artikel afdrukken