In 1969, vijf jaar voor zijn impeachement, was president Richard Nixon de gastheer van de ‘White House Conference on Food, Nutrition, and Health’. De conferentie had tot doel aanbevelingen te doen om het federale voedselbeleid te verbeteren. In het eindrapport werden 1.800 aanbevelingen gedaan, waarvan er twee jaar later al 1.600 tot implementatie van nieuwe maatregelen hadden geleid.

De constatering dat in arme gebieden van de Verenigde Staten honger werd geleden, werd begin jaren '60 met ongeloof begroet door politiek en media, maar het was toch echt waar. Het land dat zo welvarend was geworden na de Tweede Wereldoorlog kende armoede, discriminatie, ziekte en honger. En oorlog, in Vietnam. De conferentie was een aanzet voor verbeteringen, zoals landelijke voedselprogramma’s, waaronder het National School Breakfast Program (een inspiratiebron voor minister Schouten?).

De constatering dat in arme gebieden van de Verenigde Staten honger werd geleden, werd begin jaren '60 met ongeloof begroet door politiek en media, maar het was toch echt waar
Ook leidde de conferentie tot de landelijke richtlijnen voor gezonde voeding voor de Amerikaanse bevolking. Van de eerste ‘Dietary Guidelines for Americans’ staan de meeste nog fier overeind, uitgezonderd de demonisering van (verzadigd) vet. Die begon daarna aan een wereldwijde opmars en dat leidde tot de light-rage.

‘Real change’
Nixons ambitie “to put an end to hunger in America for all time” werd niet gerealiseerd, niet destijds en niet een halve eeuw later. Daarom kondigde de Biden-Harris-regering in mei van dit jaar weer eenzelfde White House Conference on Hunger, Nutrition, and Health af, te houden op 28 september. De doelen ditmaal: “Honger beëindigen, voeding en lichaamsbeweging verbeteren en voedingsgerelateerde ziekten en ongelijkheid terugdringen”.

In een videoboodschap zegt president Biden: “This time we will make real change”. Iedereen moet toegang krijgen tot gezonde voeding en een veilige plek om lichamelijk actief te zijn, zegt hij onder meer. Hij roept de kijkers op ideeën aan te leveren voor de conferentie, “want we kunnen het niet alleen”. Evenals de vorige keer zal de conferentie bipartisan zijn en plaats bieden aan alle denkbare belanghebbenden, van consumentenorganisaties tot bedrijven, van gemeenschapsleiders tot hoogleraren.

De ‘2022-WHC’ wordt in de aankondiging 'A Once-in-a-Lifetime Opportunity' genoemd. “We worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen in ons voedselsysteem - waaronder voedselonzekerheid, honger, hoge percentages aan voeding gerelateerde chronische ziekten en daarmee verband houdende ongelijkheden op het gebied van voeding en gezondheid.”

Task Force
De Task Force on Hunger, Nutrition, and Health heeft alvast een rapport uitgebracht. De executive summary noemt dertig aanbevelingen voor het verbeteren van het beleid. De taskforce noemt zelf de voorstellen ‘ambitieus’. Ze vallen in zes categorieën uiteen: Federale voedselprogramma’s, volksgezondheid en voedingseducatie, gezondheidszorg, onderzoek en wetenschap, bedrijfsleven en innovaties, en federale coördinatie.

Veel van de aanbevelingen liggen voor de hand: verbeter de toegankelijkheid tot alle vormen van hulp; verbeter de infrastructuur van de gezondheidszorg; vergroot de kennis van voeding; steek meer moeite en geld in onderzoek; verbeter de voeding op het werk en in alle overheidsinstellingen (ook gevangenissen); creëer nieuwe structuren en leiderschap om de plannen uit te voeren.

De Task Force on Hunger, Nutrition, and Health heeft alvast een rapport uitgebracht met dertig aanbevelingen voor het verbeteren van het beleid. De taskforce noemt zelf de voorstellen ‘ambitieus’
Ongelijkheid
Maar er zit ook een aantal verrassende tussen: verminder de marketing van voeding die niet wordt aanbevolen in de landelijke richtlijnen; verbeter de ‘Food is Medicine’-diensten; bouw een “nationaal ecosysteem van wetenschappelijk onderbouwde, missiegerichte bedrijfsinnovatie”; bevorder de teelt van gezonde producten door kleine en middelgrote boerenbedrijven; verbeter de communicatie tussen consumenten en bedrijven over de kwaliteit van de producten.

Opvallend is de focus op ongelijkheid en diversiteit. Onder Afrikaans-Amerikanen, Hispanics en de oorspronkelijke bevolking zijn relatief veel armoede, voedselonzekerheid en gezondheidsproblemen. Een aantal aanbevelingen is gericht op betere hulp aan en kennis van de noden van deze specifieke doelgroepen.

De conferentie zal op inschrijving online te volgen zijn. Er wordt ook geopperd aan belangstellenden om een Conference Watch Party te organiseren. Wel met gezonde snacks graag.
Dit artikel afdrukken