Belgen blijken over het algemeen slecht op de hoogte van de betekenis van het begrip ecologische voetafdruk. Daarnaast blijken ze de implicaties van hun leven op grote voet nogal te onderschatten. Volgens recente berekeningen van het Global Footprint Network is de gemiddelde ecologische voetafdruk van een Belg 7,11 globale hectare (gha). Per Belg is echter maar 1,33 gha beschikbaar. Volgens een eerste, verkennend onderzoek door de Universiteit van Gent schat 43 procent van de respondenten dat er niet veel mis is met de Belgische footprint ('oké'). Vijftien procent van de bevolking dacht dat de Belgische footprint relatief laag uitvalt. Tweeënveertig procent schat deze, conform de waarheid, als hoog in.

De ecologische voetafdruk is, zo zegt Vilt.be: 'een maatstaf voor de hoeveelheid biologisch productieve land- en zeeoppervlakte die nodig is om te voldoen aan de vraag naar hernieuwbare grondstoffen en om het geproduceerde organisch afval en CO2 te verwerken of te absorberen volgens de huidige stand van de technologie.'

Nadat de deelnemers aan het onderzoek dit te horen hadden gekregen, vulde 33 procent in dat het concept nieuw voor ze was, 37 procent zei neutraal/niet echt bezorgd te zijn over broeikasgassen en de klimaatverandering. Wel gaven veel respondenten aan al ecologisch te handelen, door hun afval te sorteren (89 procent), hun energiegebruik te reduceren (77 procent), hun woning te isoleren (57 procent), minder vaak de auto te nemen (37 procent), vaker te kiezen voor seizoensproducten (56 procent), minder vlees te eten (34 procent) en lokale producten te kopen (32 procent) - respondenten konden kiezen uit een lijst en hoefden niet zelf hun ecologische maatregelen op te noemen.

Op basis van de resultaten pleiten de onderzoekers voor heldere en vooral op de verschillende typen consumenten toegesneden informatie en communicatie. Zo willen 'bewuste' consumenten informatie over acties die zij zelf kunnen ondernemen. 'Onzekere' en 'onbewuste' consumenten moeten doelgericht geïnformeerd worden over de problematiek en de mogelijke oplossingen.

Fotocredits: col&tasha, dinosaur tracks!
Dit artikel afdrukken