Ook in Australië heerste droogte. Die dwingt duizenden boeren in New South Wales hun runderkuddes voortijdig te slachten: er is eenvoudigweg geen voer en water voor ze. De boeren hebben echter nog meer redenen om zich zorgen te maken: de prijzen voor koeien en rundvlees zijn het laagste in 5 jaar. Volgens The Daily Telegraph zijn daar drie factoren debet aan:
- grootschalige, voortijdige slachtingen
- exportbeperkingen (ingevoerd in 2011) voor levend Australisch vee naar Indonesië
- supermarkten die 'profiteren' van de moeilijke omstandigheden waar de boeren in verkeren, door wel het goedkope vlees in te kopen maar de prijzen van vlees op de schappen niet in prijs te laten dalen. Supermarkt Coles reageerde dat de hoge vleesprijzen veroorzaakt worden door de gestegen voerkosten.

De krant heeft een actie opgezet om boeren te steunen: “We’re for The Bush Drought Appeal”. In twee dagen is 165.000 australische dollar ingezameld.
Dit artikel afdrukken