Dat is de conclusie van een USDA-rapport over de economische effecten van de 'Farm to Fork strategie'. Het rapport is getiteld: "Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal's Farm to Fork and Biodiversity Strategies".

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) berekende dat het agrarisch inkomen in de Europese Unie met 16% afneemt tot en met 2030. Dat is als de strategie, die onderdeel uitmaakt van de Green Deal, beperkt blijf tot Europa. Met het beleid stijgen de voedselprijzen weliswaar fors, maar boeren kunnen er niet van profiteren omdat de opbrengst per hectare daalt. Dit scenario, waarbij de EU verandert van een wereldwijd leidende agrarische exporteur in een gesloten agrarische economie, ligt echter niet voor de hand. Wel neemt de EU zich als machtig handelsblok voor om eisen te stellen aan voedselimporten die concurrentievervalsing tegengaan. Dat heeft mogelijk een wereldwijde vernieuwingsslag tot gevolg die agrarisch ondernemers perspectief biedt. Deze vernieuwingsslag kan echter ook tot gevolg hebben dat de problemen in de landen met minste voedselzekerheid fors toenemen.

Exploderende voedselprijzen
De studie rekent met 3 verschillende scenario's: invoering die tot de Europese Unie beperkt blijft, invoering wereldwijd en ten slotte een scenario tussen de andere scenario's in. Wordt de 'Farm to Fork strategie' wereldwijd ingevoerd, dan daalt de mondiale productie met 11%, stijgt het agrarisch ondernemersinkomen wereldwijd met enkele tientallen procenten en exploderen de voedselprijzen wereldwijd met 450%. Hierbij wordt gerekend tot en met 2030. Wereldwijd kan de agrarische handel met vele honderden miljarden dollars afnemen door de invoering van de nieuwe EU 'Farm to Fork strategie'. Blijft de invoering beperkt tot de Europese Unie, dan is het effect op de wereldhandel in agrarische producten ook beperkt. Maar leidt de invoering tot een wereldwijde vernieuwingsslag, dan verschijnt het extreme getal van meer dan $1144 miljard aan omzetverlies in beeld.

Beperkingen van de studie
De USDA rekent in dit rapport met een halvering van de gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica gebruik tot en met 2030, 20% minder kunstmestgebruik en 10% minder landbouwareaal in de Europese Unie. De studie houdt geen rekening met de effecten op het tegengaan van voedselverspilling en de broeikasgasreductie die de strategie oplevert. Ook is er geen rekening gehouden met het effect van technische innovatie als gevolg van het nieuwe Europese landbouw- en voedselbeleid.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking met Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken