Droogte kleurde de graslanden afgelopen jaren geel en grauw en stuwde de voerprijzen omhoog zodat boeren gedwongen werden hun kuddes te verkleinen. De rundvleesprijzen stegen met 133% sinds maart 2020. De VS importeerden goedkoper vlees en leverden zelf niet meer aan China, Japan en Egypte omdat het Amerikaanse vlees te duur is geworden voor export.

Dit leidt tot een vraag: verandert klimaatverandering de Amerikaanse vleesindustrie of is dit slechts een tijdelijke ontwikkeling?

Koopstaking?
Amerikanen zijn liefhebbers van rundvlees, maar hun consumptiepatroon botst met het afgenomen en daardoor erg dure aanbod. Gemiddeld geniet de gemiddelde Amerikaan van ruim 26 kilo rundvlees per persoon per jaar. Sinds 2015 is de consumptie met 10% is gestegen. De groothandelsprijzen voor rundvlees zijn sinds maart 2020 meer dan verdubbeld, een direct gevolg van deze groeiende vraag en afnemende voorraad. De prijzen zijn daardoor zo hoog, dat de vraag is hoe consumenten zullen reageren op deze prijsstijgingen? Zal de vraag afnemen of zullen Amerikanen de hogere kosten accepteren?

Eerst valt productie weg door klimaatverandering, vervolgens krimpt die ook economisch nog eens door een te hoog prijsniveau
De Amerikaanse rundvleesindustrie bevindt zich op dit moment nadrukkelijk in een neergaande spiraal. Hogere prijzen betekenen dat boeren hun vrouwelijke vleeskoeien vetmesten voor de slacht in plaats van ze te gebruiken voor fokdoeleinden. Dit vertraagt het herstel van de veestapel nog verder. Experts voorspellen dat het nog jaren zal duren voordat de veestapel zich weer herstelt, als dat al gebeurt. Uiteraard stelt zich tevens de vraag of de huidige marktdynamiek op langere termijn vol te houden is. Consumenten zullen mogelijk in koopstaking gaan en daarmee de tering naar de nering zetten wat rundvlees betreft.

Dalende export, groeiende import
De VS waren ooit een van de grootste exporteurs van rundvlees maar zien nu een afname van hun rundvleesexport en een toename van de import, schrijft Reuters. De export van 2023 zal waarschijnlijk 14% achterblijven bij die van 2022. De totale importen in de eerste negen maanden van dit jaar waren 6% hoger dan vorig jaar. De waarde van de importen uit Australië groeide zelfs met 49%.

Deze getallen laten zien dat er vermoedelijk forse verschuivingen op de wereldwijde rundvleesmarkt gaande zijn. De VS lijken hun toonaangevende positie als rundvleesproducent kwijt te raken en worden een importerend land zolang het aanbod uit andere landen dat toelaat.

Klimaatverandering, markt- en prijsdynamiek en consumentengedrag zijn een complexe dans die de toekomst van de vleesproductie in de VS zal bepalen. Zullen consumenten zich aanpassen aan hogere prijzen? Zal de veestapel zich herstellen?
Het zijn vragen die niet alleen de Amerikaanse boeren en consumenten raken, maar burgers wereldwijd.

Wie geïnteresseerd is in de dynamiek van voedselproductie, prijsvorming en -consumptie ziet dat we in tijden van grote veranderingen leven, waarin de krimp van vleesproductie in de VS misschien wel een voorbode is van meer slecht nieuws. De dynamiek daarvan volgt dit patroon: eerst valt productie weg door klimaatverandering, vervolgens krimpt die ook economisch nog eens door een te hoog prijsniveau. We gaan daardoor anders eten en er meer voor betalen.
Dit artikel afdrukken