In 2020 telde de Europese Unie 9,1 miljoen landbouwbedrijven. In 2005 waren dat er nog 14,4 miljoen, een daling van zo'n 37%. Dat meldt Eurostat. De grootste dalingen doen zich volgens Eurostat voor in de Oostzeelanden, Roemenië, Hongarije en Slowakije. De belangrijkste oorzaak is schaalvergroting. Boeren in die landen passen zich aan aan de wereldmarkt, een beweging die op gang is gekomen na de Val van de Muur in 1989. Grotere bedrijven zijn beter in staat zich aan te passen en te innoveren, een noodzaak in de huidige economische omstandigheden.

Van alle boerenbedrijven is 58% gespecialiseerd in gewassen. Daarvan is 34% akkerbouwbedrijf, 22% doet aan blijvende teelten en 2% is actief in de tuinbouw. Met name in Oost-Europese landen zijn veel van de landbouwbedrijven op de gewasteelt gericht: Bulgarije (73%), Hongarije (72%) en Roemenië (67%) zijn de koplopers.

Iets meer dan een vijfde (22%) van alle EU-boerderijen staat te boek als veehouderij. Daarbij zijn melkveebedrijven het meest voorkomend (5%), gevolgd door rundveehouderij en mesterij, pluimvee, en schapen, geiten en andere graasdieren (elk 4%). In Noordwest-Europese landen, zoals Luxemburg (82%), Ierland (79%) en Nederland (58%), maken gespecialiseerde veeteeltbedrijven het merendeel van de landbouwbedrijven uit voor. Minder dan een vijfde (19%) is een gemengd bedrijf, ofwel actief met meerdere gewassen en/of dieren zonder dat één activiteit ten minste twee derde van de standaardproductie uitmaakte.

In de 15 jaar dat het aantal landbouwbedrijven aan het dalen is, is de daling bij de gemengde bedrijven het sterkst: 2,6 miljoen minder gemengde bedrijven, 1,6 miljoen minder in vee gespecialiseerde bedrijven en 0,9 miljoen minder in gewassen gespecialiseerde bedrijven.

In reactie op het rapport hebben verschillende Europese landbouworganisaties opgeroepen tot meer steun voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven en verduurzaming van de landbouwsector. Dat is in het belang van een gevarieerde voedselproductie en "het behoud van de culturele en ecologische diversiteit van de Europese landbouw", aldus Nieuwe Oogst.
  • Deel
Druk af