Vogelspotters telden de afgelopen weken vanuit telposten en op broedplaatsen in Vlaanderen en Nederland maar weinig boeren- en huiszwaluwen. Duizenden, wellicht tienduizenden, exemplaren hebben dit jaar de weg van Afrika naar hier niet gevonden. Een mysterieuze terugval, schrijft De Morgen. Vogelkenners zoeken de verklaring in verschillende hoeken. Misschien zijn ze in Frankrijk blijven steken of uit koers geraakt door een orkaan of zandstorm (en door uitputting overleden). Gerald Driessens, vogelkenner bij Natuurpunt, vreest dat het raadsel ingewikkeld en niet meteen oplosbaar is. "De verklaring zullen we dan in zowel Europa als Afrika moeten zoeken."

Hoewel de oorzaak van de terugloop in eerste instantie onbekend is, denkt ornitholoog en Greenpeace-medewerker Filip Verbelen aan de agro-industrie. Door grootschalige landbouw staan de broedplaatsen in Europa onder druk, komen de overwinterplekken in Afrika in gevaar en daarnaast wordt de reisroute steeds moeilijker doordat er minder rustplaatsen zijn.

Een vandaag gepubliceerd onderzoek van adviesbureau CLM wijst in een andere richting. In zwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden gevonden: vijf insecticiden, vier fungiciden, drie herbiciden, en twee biociden, brede bestrijdingsmiddelen. De onderzoekers onderwierpen niet-uitgekomen eieren van zwaluwen, dode jonge vogels en een dood gevonden volwassen exemplaar aan hun testen. Opmerkelijk is de vondst van DDT in 93% van de monsters. DDT is al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw verboden. Om malaria tegen te gaan, wordt het middel in Afrika nog wel gebruikt.
De gemeten concentraties zijn over het algemeen kleiner dan 0,1 mg/kg.
Dit artikel afdrukken