image Het was al te lang stil rond 'wild'. 'Wild' was not done, dus je hield je mond er maar liever over. Daar komt verandering in.

Wildhandelaren in de Benelux en de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren hebben de handen ineen geslagen om de kennis van wildproducten te verbeteren. De aanleiding daarvoor zijn de vooroordelen over wild. De wildhandelaren en de NBPW hebben onder meer de website, gelanceerd. Consumenten en andere geïnteresseerden kunnen daarop informatie vinden over wild.

Wildplaza.com bevat informatie over wat wild is en wat niet, productinformatie over de verschillende wildsoorten en hun verkrijgbaarheid. Daarnaast biedt de website actuele informatie uit de branche, een jacht-verkrijgbaarheidskalender, receptuur, bereidingswijzen, informatie over kwaliteit en voedselveiligheid, de bedrijfskolom en de initiatiefnemers.

Bron: Meat&Meal

Dit artikel afdrukken