De landen onderhandelden al jaren over het bevissen van de Doggersbank, een "bijzonder onderwatergebied dat door zijn ondiepe zandbodem een rijke natuur herbergt," aldus het WNF. Het unieke - internationale - natuurgebied strekt zich uit over zo'n 300 kilometer in de Noordzee. Duitsland, Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië hebben het er voor het zeggen; alleen Denemarken heeft zijn deel niet aangemerkt als Natura 2000-gebied.

Tien jaar onderhandelden de betrokken landen, visserijsector en natuurorganisaties over het vissen op de Doggersbank, een voedselrijk gebied waar soorten als kabeljauw, wijting en schol paaien en vogels foerageren. In eerste instantie zou een derde van de Doggersbank beschermd worden tegen alle vormen van 'bodemberoerende visserijtechnieken'. Recent dienden de betrokken landen hun voorstellen in bij Europa. Daaruit blijkt dat zij nog maar 5% van de zeebodem willen vrijwaren en de zegenvisserij (met touwen die de bodem beroeren, waarna vissen in een net achter de boot gevangen worden) willen toestaan.

'Ontoereikend'
Volgens de natuurorganisaties is dat volstrekt ontoereikend om de vastgestelde natuurdoelen te kunnen behalen, vandaar dat zij hun klacht indienden. Niet alleen zal de zegenvisserij de bodem verstoren, ook levert deze manier van vissen ongewenste bijvangst op van bijvoorbeeld haaien en koudwaterkoraal.

"Juist nu de Europese Commissie hamert op een betere uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijn vertrouwen we er op dat de Commissie de klacht van de natuurorganisaties serieus neemt en de lidstaten scherp houdt op hun verantwoordelijkheid. Er moet een beter plan komen," aldus Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Volgens Pim Visser van VisNed is de eis overtrokken. "Een impact op de bodem heb je altijd. Maar het is een prachtige techniek, waarbij van ernstige bodemschade geen sprake is," zegt hij in Trouw. Zeker niet op de Doggersbank met zijn zachte zandbodem: "Het is een dynamische zandbank.”

Internationaal staat zegenvisserij bekend als flyshooting. Het is een innoverende techniek die bodemberoering zoveel mogelijk voorkomt en in de visserij algemeen erkend wordt als vriendelijker voor het zeemilieu dan de zware boomkorvisserij.
Dit artikel afdrukken