In een lang artikel veegt Jelmer Mommers alle nieuws dat onlangs de voorpagina's haalde bij elkaar tot een grote aanval op de aarde en de mensheid. De indruk die de lezer er aan overhoudt, kun je als volgt samenvatten*: neonics en glyfosaat zijn verantwoordelijk voor kanker en de dood van insecten, bacteriën en het bodemleven en dat werkt weer door in de hele flora en fauna.

De conclusie is daarom: weg met al dat gif. Wat niet in het stuk te vinden is, is hoe we ons de nieuwe landbouw die moet ontstaan, kunnen voorstellen. Die wordt wel bij naam genoemd, maar onduidelijk blijft welke werkelijkheid daar straks achter vandaan zal komen. Wat eten we straks? Zal er genoeg zijn? Wat kost het? Beantwoordt het aan de gezondheidseisen die we aan voeding stellen? Dat zijn zomaar een paar vragen die niet onbelangrijk zijn, maar eventjes ondergesneeuwd lijken te raken in het gesprek over gif, kanker en vernaggelde bodems.

Wat eten we straks? Zal er genoeg zijn? Wat kost het?Beantwoordt het aan de gezondheidseisen die we aan voeding stellen? Dat zijn zomaar een paar vragen die niet onbelangrijk zijn
Agro-ecologie
Agro-ecologie is die naam. Daar zijn vele definities van. Wat het echt betekent blijkt zelfs Wikipedia in het Engels niet echt te weten. De meest gezaghebbende encyclopedie van de 21e eeuw zegt er dit over: Agroecology is the study of ecological processes applied to agricultural production systems. The prefix agro- refers to agriculture. Bringing ecological principles to bear in agroecosystems can suggest novel management approaches that would not otherwise be considered. The term is often used imprecisely and may refer to "a science, a movement, [or] a practice".[1] Agroecologists study a variety of agroecosystems, and the field of agroecology is not associated with any one particular method of farming, whether it be organic, integrated, or conventional; intensive or extensive, although it has much more in common with some of the before mentioned farming systems.

Hieronder nodig ik de verzamelde kennis van Foodlog om het eens concreter te maken: wat betekent een landbouw zonder gif? Laten we het eens proberen te benoemen voor landen in ons deel van de wereld: Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Frankrijk.

Hoe ziet die landbouw zonder gif eruit in 2027? Of moet het sneller dan 10 jaar, nu de publieke opinie in staat van alarm is gebracht?

Update 6 november 9:35 uur:
* op verzoek van Jelmer Mommers verving ik de woorden "Kort samengevat:" door "De indruk die de lezer er aan overhoudt, kun je als volgt samenvatten:" Mochten lezers gedacht hebben dat hij en zijn co-auteur Tomas Vanheste met stelligheid schreven wat na de : volgt, dan bied ik mijn excuses aan.
Het bovenstaande stuk heeft geleid tot een heel waardevolle draad met bijdragen als parels. Mijn grote dank gaat uit naar allen die daaraan hebben bijgedragen. Leesadvies: begin bij de eerste reactie. Welke reacties concreet zijn of een diepere analyse geven van de context die bepalend is voor het gebruik van gif en de voortzetting daavan, ontdek je vanzelf door zorgvuldig te lezen en er even de tijd voor te nemen.
Dit artikel afdrukken