Zonder snelle reductie van de CO2-uitstoot gaat de wereld in korte tijd terug naar het klimaat van het Plioceen, concludeert een groep Amerikaanse en Britse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Ze analyseerden de gegevens van de huidige klimatologische omstandigheden, die van het nabije verleden en van de directe toekomst.

Ze voorzien een sombere toekomst. In het Plioceen, 3 miljoen jaar geleden, was het 2 tot 4 graden warmer dan nu, en stond de zeespiegel ruim 18 meter hoger. Die omstandigheden wachten ons al in 2030, tenzij de doelstellingen van Parijs worden gehaald - dan is dat in 2040. Alleen fors ingrijpen kan deze transitie voorkomen.

Grimmiger is nog de mogelijkheid dat de klimaatverandering onverminderd doorzet en de wereld terecht komt in het klimaat van het Eoceen. Acht graden warmer was het toen, 56 miljoen jaar geleden. Soorten stierven massaal uit, enorme regenbuien spoelden halve continenten weg. Volgens hoofdonderzoeker Jack Williams kan de wereld al over 120 jaar in zo’n klimaat terechtkomen.

Afgelopen weekend werd bij de afsluiting van de VN-klimaattop COP24 in Katowice duidelijk dat de wereld op dit moment niet in staat is om de politieke wil tot vergaande maatregelen op te brengen.
PNAS - Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates
  • Deel
Druk af