Die woorden sprak de 15-jarige Zweedse scholiere Greta Thunberg volgens de NRC tot de COP24 klimaattopbezoekers in Katowice van de afgelopen twee weken.

De krant maakte een analyse van de redenen waarom deze klimaattop geen ambitie kon tonen. De top moest de regels vaststellen waarmee per land de uitvoering van de overeenkomst van 'Parijs' (COP21) multilateraal kan worden gecontroleerd.

Het liep uit op pingelen om de centen die de maatregelen kosten.

Schaamte verbergen?
De kosten van de interpretatie van de afspraken moesten worden geïnterpreteerd. Dat kostte de nodige energie van diplomaten. Uit angst voor volksopstanden volgens de NRC in weer een andere aflevering.

Dat alles gebeurde onder grote woorden. Greta Thunberg kreeg een groot applaus. Onze premier Mark schaarde zich in de rij van 'we hebben geen keuze'-sprekers waarmee ook de Britse wild life cineast David Attenborough de conferentie opende.

Moesten de woorden van Rutte en Attenborough schaamte verbergen en werden ze daarom toegelaten of zelfs gestimuleerd?Ieder land had zijn eigen smoezen, meent de NRC. Tevens ziet de krant de geopolitieke landverschuiving die Trumps VS veroorzaakt hebben: Alles wat ‘Parijs’ drie jaar geleden tot een succes maakte, ontbrak de afgelopen twee weken in Polen. De VS hebben de voortrekkersrol opgegeven die ze onder Obama nog hadden. En zonder de VS komt China nauwelijks in beweging. Europa worstelt met Brexit, gele hesjes en een verzwakte bondskanselier Merkel, en de Polen missen de diplomatieke souplesse van de Fransen – en stiekem ook de wil om van de top een succes te maken.

'Dat was Katowice'
Toch was het in Katowice als vanouds. Zaaltjes voor de netwerkende 30.000 deelnemers. Compensatie van de 55.000 ton aan extra broeikasgassen die door de klimaattop in omloop brengt worden gecompenseerd door de aanplant van zes miljoen extra bomen. Milieugroepen beloonden dagelijks de partij die de onderhandelingen het meest traineerde met een 'fossiel'; gastheer Polen viel - een unicum zelfs - ook een keer in de prijzen. En natuurlijk legden wetenschappers nog eens uit, met nog meer urgentie dan ooit, dat deze top de laatste kans was.

Het werd een teleurstelling, maakte gisteravond Bas Eickhout, lijsttrekker van de Europese Groenen, gistermiddag meteen duidelijk: 'Dat was Katowice'.Greenpeace in Frankrijk was scherper: 'er is een akkoord op de kleinst mogelijk gemeenschappelijke deler bereikt'.


Tevreden Wiebes
De Nederlandse overheid toont zich blij met Katowice, ondanks die gepassioneerde Mark Rutte waar ook D66-leider Jetten zo tevreden over was. Lees maar:
Nederland is tevreden over het resultaat van de VN-klimaattop COP24 in Polen. Op de top is afgesproken hoe landen laten zien dat zij het Klimaatakkoord van Parijs uitvoeren. ,,Dat is belangrijk. Bijna 200 landen hebben in Parijs hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen,’’ reageert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

De VN-top in Polen heeft geleid tot afspraken hoe landen gaan rapporteren over hun CO2-uitstoot en hun inspanningen om de uitstoot te verminderen. Nederland is tevreden dat is vastgelegd dat alle landen hiervoor uiteindelijk hetzelfde rapportagemodel zullen hanteren.

Landen moeten hun inspanningen voor het terugdringen van CO2-uitstoot vastleggen in nationale plannen. Tijdens COP24 is afgesproken op welke wijze landen het ambitieniveau van die plannen elke vijf jaar zullen verhogen. Ook is afgesproken dat de discussie over het financieren van klimaatbeleid verbreed zal worden om investeringen meer in lijn te brengen met de doelen van het akkoord van Parijs


"I'm confused and now I'm really confused", zei Bas Eickhout recent in het Europese Parlement. So am I. Wie kun je nog geloven?


Zie #1:
Dit artikel afdrukken