Dat de een vrolijk wordt na het drinken van alcohol en de ander emotioneel blijkt samen te hangen met het soort alcohol wat je drinkt. Onderzoekers ontdekten dat de emoties van aangeschoten mensen internationaal gezien opvallend veel overeenkomsten vertonen afhankelijk van wat iemand drinkt.

Bier, wijn of likeur
Na het drinken van likeur voelen mensen zich energiek en vol zelfvertrouwen, maar bijna de helft van de mensen voelt zich na het drinken van likeur ziek en een op de drie wordt agressief. Rode wijn geeft bij 53% van de mensen een gevoel van ontspanning, maar het geeft ruim 60% van de mensen een moe gevoel. Witte wijn heeft dit zelfde effect maar in mindere mate. Bier zorgt bij bijna de helft van de mensen voor een ontspannen en zelfverzekerd gevoel, slechts 40% van de mensen wordt moe na het drinken van bier.

Andere factoren
Niet alleen de soort drank blijkt bepalend voor de emoties. Er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen voelen vaker allerlei verschillende emoties, terwijl alcohol bij mannen vaker een agressieve uitwerking heeft. De mate van deze gevoelens hangen samen met de hoeveelheid alcohol. Ook de setting waar mensen drinken heeft invloed op de emoties; gevoelens van ontspanning en moeheid komen vooral boven als je thuis drinkt. Als je uit bent hebben zelfvertrouwen, sexy voelen, energie, maar ook misselijkheid en agressiviteit de overhand.

Relatie alcohol en geweld
Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek onder bijna 30.000 mensen tussen 18 en 34 jaar uit 21 verschillende landen. Deze studie was een zelfgerapporteerde vragenlijst waaraan iedereen mee kon doen die er interesse in had. Dit maakt dat er allerlei andere factoren zijn die bij kunnen dragen aan de ervaren emoties.

Reclame en advertenties kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat bepaalde dranken je een goed gevoel geven. 'Deze studie is een eerste verkenning om de relatie tussen alcohol en emoties te leren begrijpen. Alcoholgebruik speelt een belangrijke rol bij geweld in veel landen, maar het concept dat een bepaalde drank eerder leidt tot geweld is nog nauwelijks bekend.' De auteurs denken dat hun inzichten kunnen worden gebruikt om strategieën en interventies te ontwikkelen om een verandering in drinkgedrag te stimuleren.
Dit artikel afdrukken