De Belgische super Delhaize wordt geplaagd door stakingen. Het bedrijf moet de kosten verlagen om mee te kunnen in de prijzenoorlog die sinds de komst van AH in België is losgebarsten. Maar de directie haalt opgelucht adem tijdens de Kerst: er wordt niet gestaakt, daar kunnen de directie en klanten van op aan.

Protocolakkoord en wapenstilstand
Vorige week bereikten de vakbonden en de directie van Delhaize een 'protocolakkood' voor de arbeiders (in de distributiecentra) na een periode van zeer moeizame onderhandelingen. Deze week stemde ruim twee derde van de medewerkers in met het akkoord. Voor het winkelpersoneel - de 'bedienden' - is het nog niet zo ver. Wel hebben de vakbonden met het 'verzoeningsbureau' weten te bereiken dat er tot het eerstvolgende overleg op 6 januari een 'wapenstilstand' in acht te nemen. Klanten zullen dus niet misgrijpen tijdens de Kerst en Oud en Nieuw.

Eindejaarsperiode is topdrukte
In juni van dit jaar kondigde Delhaize aan 2.500 arbeidsplaatsen op te heffen en 14 winkels te sluiten. Dat zou noodzakelijk zijn omdat de kostenstructuur bij Delhaize te hoog is. Na die aankondiging volgde een periode van stakingsacties. Afgelopen november leidde dat zelfs tot 'Russische taferelen' met halflege schappen.
Omdat de eindejaarsperiode verantwoordelijk is voor de grootste omzetten, was er de directie veel aan gelegen nieuwe stakingen te voorkomen.

De derde kwartaalcijfers lieten een daling van de operationele winst met 51% zien. Net wat het bedrijf vooral niet kan gebruiken.
Dit artikel afdrukken