Staatssecretaris van Dam gaat in hoger beroep tegen een door melkveehouders gewonnen rechtszaak bij de Haagse rechtbank. Wakker Dier vraagt heel Nederland de boeren te helpen door bij te dragen in de advocaatkosten die zij tegen de staatssecretaris moeten maken.

De afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 leidde tot een ongebreidelde groei van het aantal melkkoeien én een mestoverschot. Om toch te blijven voldoen aan de binnen Europa afgesproken normen, besloot de staat de héle melkveestapel terug te dringen. Van dat 'shitbeleid' dreigen ook 6.000 biologische koeien het slachtoffer te worden. Wakker Dier plaatste al rouwadvertenties voor de 8 koeien van biologische boerin Leyntje die naar de slacht moesten. Biologische boeren zijn echter, volgens de rechter, niet verantwoordelijk voor het mestoverschot. Als de staat in hoger beroep gelijk krijgt, zal Leyntje nog eens 14 gezonde koeien moeten afvoeren.

Wakker Dier zal de donaties die via de SMS-actie binnenkomen verdubbelen met maximaal €10.000. Volgens Wakker Dier "had de overheid een slag kunnen maken naar een duurzame veehouderij" door het plan 'Grondgebonden Melkveehouderij' over te nemen. Dit plan, van een coalitie van boeren-, natuur-, milieu- en zuivelorganisaties lost de problemen van fosfaatreductie en mestoverschot op door in 5 jaar alle melkveebedrijven, net als de biologische, volledig grondgebonden te maken.
Dit artikel afdrukken