Twilight Greenaway verzamelde alle kritiek in twee teksten op grist.org en geeft aan de hand van drie argumenten aan waarom biologisch wél moet:
1. biologische teelt houdt boeren in stand in bewoonde gebieden waar ze economisch niet kunnen overleven omdat grootschalige teelt daar te duur en te lelijk voor is
2. biologisch zorgt ervoor dat er minder land extra ontbost en in cultuur hoeft te worden gebracht dan wanneer we alleen voor grootschalige intensieve teelt zouden
3. dat deel van de landbouw (ca. 20%) zorgt voor minder druk op de natuur.

Dat zijn drie rationeel houdbare argumenten die zowel voor- als tegenstanders van biologisch kunnen volgen. Het gaat om de mix.
Niettemin besluit Twilight haar argument op gevoel. De wereld van de grote landbouw en grote voedingsmiddelenindustrie voelt niet fijn: "I’d argue that the drive many of us feel to transform our impersonal, toxic, highly industrialized food system stems neither from romance nor comfort (although aspects of both can no doubt be found in food). On the contrary, it stems from a deep discomfort with what we’ve done to the land, the ocean, and our bodies over the last half-century, and an accompanying willingness to keep trying — even in the face of some very bad odds — to reverse it."

Dat argument geeft een realiteit aan die de tegenstanders van biologisch niet kunnen volgen. Dat is geen wonder, want daar moet je een sociale wetenschapper voor zijn. De houding van een grote groep mensen in de intelligentsia verzet zich tegen de wereld waarin zij leeft. Wellicht getuigt die houding van een gespleten geest die zich niet realiseert dat diezelfde wereld de iPhones, iMacs en Chevrolet Volts mogelijk maakt waar zij bij zweren. Niettemin lijkt het een sociologisch feit dat het verdient nader op zijn implicaties bestudeerd te worden. Het is een vierde argument voor biologisch.

Fotocredits: No-dig garden, Pip Wilson
Dit artikel afdrukken