Als invasieve soorten (insecten, schimmels, maar ook planten of dieren) in een nieuwe habitat terechtkomen, kunnen ze zich tot een plaag ontwikkelen voor de lokale landbouw.

Om zicht te krijgen op de omvang van de bedreigingen en de landen die de grootste risico's lopen, analyseerde een team van Australische en Nieuw-Zeelandse onderzoekers 1.300 bekende invasieve soorten. Ze gebruikten een rankingssysteem dat handelsstromen, verspreiding van invasieve soorten en de vatbaarheid van de geteelde gewassen per land in aanmerking nam. Op basis van die informatie bepaalden de onderzoekers de risico's per land.

Afrika meest kwetsbaar
Het effect van invasieve soorten op de landbouw blijkt het grootst in de landen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Malawi, Burundi en Guinee zijn daarvan het meest vatbaar. Dit komt doordat deze landen een weinig diverse economie hebben waardoor ze zeer afhankelijk zijn van landbouw en dus de risico's ook relatief groot zijn.

VS en China grootste 'bron'
De VS en China zijn de grootste 'bronnen' van invasieve soorten. Dat houdt enerzijds verband met de grote handelsstromen van beide landen en anderzijds met het simpele feit dat deze twee grootste landbouwproducenten ter ter wereld al de meeste invasieve soorten herbergen.
Dit artikel afdrukken