Jaarlijks onderzoekt de Britse National Health Service hoe het gesteld is met de gezondheidheid van de Britse bevolking. Onderdeel van deze Health Survey for England, onder ruim 8.000 deelnemers, is een twaalftal vragen over geluk, depressie, angst, slaapstoornissen en zelfvertrouwen. Bij een score van meer dan 4 is sprake van zodanige mentale problemen dat psychiaters dat als een psychische stoornis beschouwen. In algemene zin dan, voor een precieze diagnose is uiteraard een arts nodig.

Uit de Health Survey for England 2016 blijkt dat 28% van de 16-24-jarige vrouwen kampt met mentale problemen, tegen 16% van de mannen. In de leeftijdsgroep 25-34-jarigen zit zowel 18% van de mannen als van de vrouwen niet lekker in zijn of haar vel. Van de vrouwen van middelbare leeftijd (45-54) is 24% ongelukkig. Volgens Kate Lovett, decaan van het Royal College of Psychiatrists, ligt een mogelijke verklaring in het feit dat vrouwen nog altijd het leeuwendeel van de huishoudelijke en zorgtaken dragen. Bij het ouder worden valt de vaak dubbele verantwoordelijkheid voor kinderen én zorgbehoevende ouders weg voor vrouwen.

Van de Britten boven de 85 jaar heeft 14% van de vrouwen nog mentale problemen, tegen 19% van de mannen. "Mannen die single, gescheiden of weduwnaar zijn, zijn kwetsbaarder voor depressies en in deze leeftijdsgroep geldt dat nu eenmaal voor een groter deel van de mannen. Paradoxaal genoeg zien we juist bij getrouwde vrouwen een grotere gevoeligheid voor depressies", aldus Lovett.

Hoewel het grootste deel van de Britten geen mentale problemen heeft (de helft scoorde 0, 28% tussen de 1 en 3), blijkt gemiddeld 19% van de volwassenen (21% van de vrouwen, 16% van de mannen over alle leeftijdsgroepen) wel met psychische problemen te kampen. Het gaat dan over een voortdurend gevoel van ongelukkig zijn, nergens van kunnen genieten of minderwaardigheidsgevoelens. Dat is een kwart meer dan vier jaar geleden, schrijft The Times. "We moeten ons daar als samenleving ernstig zorgen over maken", zegt Lovett. "De impact van het individuele lijden en de economische impact zijn enorm."

Vooral jongeren zouden het mentaal zwaar te verduren te hebben. Tom Madders, van hulporganisatie YoungMinds, zegt: "We hebben te maken met een geestelijke gezondheidscrisis voor kinderen en jongeren. We weten dat tieners geconfronteerd worden met tal van stressfactoren, waaronder stress op school, pesten, problemen met hun uiterlijk en de extra druk van de 24/7 online wereld. Meisjes kunnen ook nog problemen hebben met vroegtijdige seksualiteit, en het gevoel dat hun leven net zo perfect moet zijn als de plaatjes die ze in nieuwsfeeds zien."

Dat Britten in toenemende mate te kampen hebben met mentale problemen blijkt ook uit de toename van hun medicijngebruik, schrijft The Times. De afgelopen 10 jaar verdubbelde het gebruik van antidepressiva. Mensen schamen zich daar niet meer voor. "Depressie is niet langer het stigmatiserende label dat het ooit was", klinkt het, en mensen komen gemakkelijker uit voor hun negatieve gevoelens. "Gelukkig spreken vrouwen ook gemakkelijker over hun mentale problemen en zoeken ze vaker hulp", zegt Stephen Buckley van de steunorganisatie Mind. Mannen zouden eerder geneigd zijn hun problemen onder de pet te houden en dat moet dan weer verklaren waarom het zelfmoordcijfer onder mannen drie keer zo hoog is als bij vrouwen.

Of gevoelens echt te meten en interpreteren zijn zoals hierboven gebeurt, blijft natuurlijk de vraag. Het leidt wel tot interessante theorieën waar je zomaar in zou kunnen gaan geloven.
Dit artikel afdrukken