Sinds 13 december 2014 bepaalt nieuwe regelgeving in de EU wat er op etiketten moet staan. Consumenten moeten zich daardoor beter kunnen informeren over de waarde van een product voor hun gezondheid. Maar dan moet die informatie natuurlijk wel begrijpelijk en bruikbaar zijn.

Onderzoekers van de Amerikaanse McGill University legden vier bestaande etiketteringssystemen naast elkaar om te kijken welke het beste voldeed. Dat bleek niet het in de VS en Canada gehanteerde Nutrition Facts label te zijn.

Nutrition Facts label net zo bepalend als toeval
Op het Nutrition Facts label staat hoeveel procent van de dagelijks benodigde hoeveelheid aan bepaalde nutriënten er in het betreffende voedingsmiddel zit. Daar blijken consumenten niet veel mee te kunnen. Het kostte ze meer tijd om de informatie te snappen dan andere manieren van presentatie. Bovendien bleek hun uiteindelijke keuze er niet meer door beïnvloed dan wanneer ze op goed geluk hun boodschappen deden.

Een ander type voedingswaardelabel, het NuVal, zorgde wel degelijk voor snelle en voedzame (gezonde) keuzes. NuVal is een door voedingsdeskundigen van verschillende universiteiten uitgewerkt systeem waarbij de totale voedingswaarde van een product aangegeven wordt met een cijfer tussen de 1 en 100. Hoe hoger het getal, des te beter het product scoort qua voedingswaarde.

'Voedingswaarde-conflicten'
"Mensen die boodschappen doen hebben over het algemeen maar weinig tijd en vinden de Nutrition Facts labels verwarrend en lastig in het gebruik", zegt hoofdonderzoeker Peter Heller in ScienceDaily. "Het ene product mag dan weinig vet bevatten, maar barst van de suiker, en bij het andere is het net omgekeerd. Nutrition Facts labels brengen conflicterende voedingswaarden aan het licht maar bieden geen oplossing."
In de NuVal-cijfers zijn zowel de positieve als negatieve aspecten van ieder voedingsmiddel verwerkt. Door de voedingswaarde tot één enkel cijfer terug te brengen lossen de NuVal etiketten voedingswaarde-conflicten op.

Stoplichten en Vinkje
De onderzoekers keken ook nog naar twee andere systemen. Die leverden gemengde resultaten op. Het stoplicht-systeem dat in Groot-Brittannië gebruikt wordt leidde tot iets betere keuzes dan toeval. Maar het kostte meer tijd om te gebruiken, omdat de consument de stoplichtkleuren moet vergelijken. In Denemarken, Zweden en Canada worden ook labels gebruikt die aangeven dat sommige levensmiddelen voedzaam zijn en andere niet (vergelijkbaar met ons 'Vinkje'). Deze labels leidden ook tot snelle keuzes, maar niet tot voedzamere (gezondere) inkopen in totaal. "Zo'n systeem maakt onvoldoende onderscheid om tot een consistent betere voeding te komen", zegt co-auteur Thomas Shultz. "Bovendien leiden ze tot controverse waar precies de grens getrokken moet worden tussen gezond en schadelijk eten."

In het deze week door foodwatch gelanceerde 15-puntenplan voor betere etikettering, pleit de voedselwaakhond voor het Britse stoplichtensysteem. Op basis van dit onderzoek zou de NuVal wel eens een gezondere keuze kunnen zijn.

Fotocredits: nuval.com
Dit artikel afdrukken