image

Je kunt de dames van het Voedingscentrum veel verwijten, maar niet dat ze geen gevoel voor trends hebben. In de nieuwe plannen is echt alles opgenomen. Of ontbrak er nog een thema? ;-)

Het Voedingscentrum start dit jaar diverse campagnes waarin de consument wordt geïnformeerd over gezond en veilig eten en de voedselkwaliteit. De thema’s waarin dit wordt uitgewerkt, zijn borstvoeding, overgewicht, gezond gewicht, verborgen vetten, groente en fruit, vers, voedselhygiëne en de meerwaarde van voedsel.

Het Voedingscentrum start deze zomer een vijfjarige campagne om consumenten bewust te maken van de meerwaarde van voedsel. Dit jaar zal daarbij de nadruk liggen op dierenwelzijn. Voor de natuur, het milieu en eerlijke handel zal de komende jaren aandacht worden gevraagd. Begin juli start een uitgebreide tv-, radio-, internet- en printcampagne. De consument wordt daarin duidelijk gemaakt dat hij via zijn aankoopgedrag een bijdrage kan leveren aan het welzijn van landbouwhuisdieren.
Gewicht
De campagne Gezond gewicht is een vervolg op de campagne ‘Maak je niet dik’ en de Balansdag. Doel is consumenten aan te zetten om hun kennis over het tegengaan van overgewicht in daden om te zetten. Deze campagne zal in oktober en november plaatsvinden.
De campagne Overgewicht, waarbij continu activiteiten worden georganiseerd, richt zich meer op een integrale aanpak; behalve het belang van een juiste energiebalans wordt ook de dikmakende omgeving aangepakt zodat mensen gemakkelijker voor gezonde voedingsmiddelen zullen kiezen.

Hygiëne en vers
Met de campagne Voedselhygiëne wil het Voedingscentrum vooral ouderen attenderen op het te lang bewaren van (resten van) voedingsmiddelen bij vaak een te hoge (koelkast)temperatuur waardoor deze bederven en ouderen voedselinfecties en /of vergiftigingen oplopen. Deze campagne is onderdeel van een meerjarige hygiënecampagne (2006-2008). De campagne ‘Wijzer met vers’ beoogt dat mensen bewuster verse voedingsmiddelen kopen (met als gevolg minder weggooien) en bewaren (tegen gaan van bederf), maar ditmaal vormen tweeverdieners en gezinnen in de leeftijd van 22 tot 55 jaar de belangrijkste doelgroep. Bewust inkopen wil niet zeggen, minder kopen, integendeel. Met de vijf jaar durende campagne ‘Groente en fruit’ die najaar 2006 is gestart, wil het ministerie van VWS juist bereiken dat voortaan minstens 10% van de consumenten dagelijks twee ons groente en twee stuks fruit verorberen.


bron: Voedingscentrum
Dit artikel afdrukken