Het LEI Wageningen UR stelt ieder jaar in opdracht van het Ministerie van EL&I de Monitor Duurzaam Voedsel op, met een update halverwege het jaar. Het tussenrapport over de eerste helft van 2012 is op de site van Rijksoverheid te vinden.

Duurzaam voedsel wordt in de Monitor gedefinieerd als 'voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. Om deze claim meetbaar te maken hanteren wij twee criteria: op consumentenniveau moeten deze inspanningen zichtbaar gemaakt zijn met een keurmerk of label en de controle op dit keurmerk moet onafhankelijk zijn.'

Met name de bestedingen aan duurzaam vlees en vleeswaren gingen significant omhoog. De Nederlandse consument gaf maar liefst 79,4 en 46,7 procent meer uit aan deze twee productgroepen. De omzet in duurzame vleesvervangers daalde met 3,0 procent - de enige productcategorie die een daling laat zien. De keurmerken die het meest gekocht werden waren Scharrelvlees (plus 171,4 procent) en Beter Leven (plus 65,1 procent).

Voor de consument weegt het ethische argument dus blijkbaar zwaarder dan het milieu-aspect: vlees is aanmerkelijk minder duurzaam dan vleesvervangers, terwijl sterrenvlees het milieu méér belast dan gangbaar vlees.

Fotocredits: Bloggerton
Dit artikel afdrukken