Onder het beleid van president Macron werden de EGAlim-wetten ingevoerd in Frankrijk. De eerste EGAlim-wet dateert van 2018, sindsdien kwam er nog EGAlim 2 en EGAlim 3 zou in de maak zijn. Deze wetten bepalen onder meer dat afnemers minimaal de productiekosten van de boer moeten dekken. Ook de wederverkoop van landbouwproducten met verlies is onderhevig aan strikte regelgeving om zo prijzenoorlogen tussen supermarkten te voorkomen.

Eerder al pleitte de Vlaamse Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) ervoor om naar Frankrijk te kijken voor een betere beloning voor landbouwers. “Het volledige Franse model kopiëren zou niet werken bij ons, daarvoor is de economie in België en Frankrijk te verschillend. Maar een aantal zaken kunnen zeker ter inspiratie dienen”, aldus secretaris Koen Carels.

Ook de Franstalige socialisten willen het voorbeeld van Frankrijk volgen
Aan Waalse zijde gaan er ook stemmen op om het voorbeeld van Frankrijk te volgen. De Franstalige socialisten hebben een wetsvoorstel klaar waarin ze landbouwers meer controle willen geven over de prijzen die ze voor hun producten krijgen. Het wetsvoorstel geeft het Prijzenobservatorium de opdracht om de totale productiekost van landbouwproducten te berekenen. Vervolgens kunnen landbouwers aan de hand van die berekeningen contracten en prijzen onderhandelen met verdelers en supermarkten. Schriftelijke contracten worden verplicht en de drempel voor doorverkoop met verlies wordt met 10% verhoogd.

De plenaire vergadering van de Kamer neemt de tekst normaal gezien donderdag in overweging. De PS vraagt de behandeling in urgentie, wat zou betekenen dat de debatten na de krokusvakantie kunnen beginnen. De timing is hoe dan ook krap, want de Kamer ontbindt eind april al voor de verkiezingen van 9 juni.

Europese boeren zien inkomen volgens Allianz Trade flink dalen
Boeren in Europa hebben hun inkomen vorig jaar tot ruim een vijfde zien afnemen, terwijl de lonen in nagenoeg alle andere sectoren wel fors stegen. Dat heeft kredietverzekeraar Allianz Trade becijferd. Volgens de onderzoekers profiteerden de boeren er ook niet van dat veel voedingsmiddelen in prijs omhoog zijn gegaan, dit in tegenstelling tot de detailhandel en de voedingsindustrie.

De laatste dagen waren er in verschillende landen al hevige boerenprotesten. "Het ontbreekt boeren aan voldoende onderhandelingsmacht. Tegelijkertijd worden ze wel geconfronteerd met toenemende regulering en hogere kosten voor energie, meststoffen, transport en personeel", zegt risicodirecteur Johan Geeroms van de kredietverzekeraar.

Allianz Trade heeft gekeken naar het inkomen van boeren in de vier grootste landen in de Europese Unie: Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. "Als je inzoomt, zie je binnen de agrarische sector wel verschillen."

De oorzaak van de financiële moeilijkheden bij boeren zit hem volgens Geeroms vooral in het feit dat de sector heel kapitaalintensief is geworden. "Boeren zoeken schaalvergroting vanwege de lage prijzen. Dat vraagt enorme investeringen", verklaart de deskundige. "Tegelijkertijd heeft die boer te maken met politici die werken van verkiezing tot verkiezing." Geeroms stelt dat de terugverdientijd van investeringen voor boeren daardoor heel onzeker is.

In de ogen van Allianz Trade vraagt de problematiek om oplossingen van Europa. "We zullen regels moeten stroomlijnen en vereenvoudigen." Geeroms geeft aan dat Europa dit in nauw overleg met landbouworganisaties moet doen, "om te bekijken waar compromissen mogelijk zijn". Ook vindt hij dat er toezicht moet komen op de detailhandel en voedingsindustrie om ervoor te zorgen dat boeren eerlijk worden betaald.


Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en VILT.
Dit artikel afdrukken