Potgrond bestaat niet alleen uit zwarte tuinaarde maar is een mengsel van klei of leem, compost, gedroogde (stal)mest en waterbufferende materialen. Maar ook veen, of turf, maakt deel uit van potgrond. En dat veen is bepaald niet ecologisch verantwoord. Integendeel.

Veen is eeuwenoud, afgestorven plantenmateriaal. Het is vegetatie die in de loop van duizenden jaren door micro-organismen is omgezet tot veen. Zou het veen nog langer in de grond blijven, dan ontstaat uiteindelijk bruin- of steenkool. En dat geeft al aan waar 'm de kneep zit: veen kan vervliegen tot koolstof die de atmosfeer in gaat. Bij de ontginning van veengebieden - en dat heeft de mens de afgelopen eeuwen in hoog tempo gedaan - komt die opgeslagen koolstof in aanraking met zuurstof en ontsnapt CO2 naar de lucht.

In Europa is de veenwinning nagenoeg gestopt omdat er nauwelijks meer veen is. Wereldwijd bestaat ongeveer 3% van het aardoppervlak uit veengronden, maar die leggen wel twee keer zoveel CO2 vast als alle bossen samen. Bovendien fungeert veen als een spons. "Het kan tot twintig keer zijn eigen gewicht in water opnemen," zegt biologe Marijke Jozefczak van de Universiteit Hasselt. "Het vormde onze natuurlijke buffers bij wateroverlast en lange droogteperiodes. Kunstmatige waterbekkens proberen het verlies van veengebieden op te vangen." In België resteert nog zo'n 8% van de oorspronkelijke veengebieden.

Koop turfvrije potgrond. Of in ieder geval potgrond met het kwaliteitscertificaat Responsibly Produced Peat (RPP)
Voor het veen in jouw potgrond wordt nu nog veen ontgonnen in de Baltische staten. Maar ook daar zal een einde aan komen: net als aardolie is veen een eindige grondstof. En we zijn er niet echt zuinig mee. Alleen al in België verbruiken professionele telers jaarlijks naar schatting 500.000 m³ turf, verwerkt in potgrond.

In Groot-Brittannië ging vorig jaar 5 miljoen m³ potgrond over de toonbank, driekwart naar mensen met een tuin, een kwart naar professionele tuinders. Een derde daarvan, 1,7 miljoen m³, bestond uit turf. Britse politici en ecologen zijn voorstander van een verbod op de winning en verkoop van turf (per 2024 voor tuiniers en 2028 voor telers), maar vinden vooralsnog de Horticultural Trades Association (HTA) op hun weg. Volgens de HTA is een verbod onnodig, aldus The Guardian. "Overheidsmaatregelen mogen geen schade toebrengen aan een sector die in de kern bijdraagt aan een uitstekende geestelijke gezondheid en welzijn, een positieve bijdrage levert aan de agenda voor gezond eten [en] het milieu verbetert."

Er zijn namelijk allerlei alternatieven, zoals kokosvezels, houtvezels of compost. Zoek gewoon naar turfvrije potgrond. Of in ieder geval naar potgrond met het kwaliteitscertificaat Responsibly Produced Peat (RPP). Dat geeft aan dat het veen op een duurzame manier werd gewonnen. Een laatste, veelbelovend alternatief is nog niet te koop. Biochar, biologisch materiaal zoals mest, resten van gewassen of hout dat verkoold wordt. Biochar heeft dezelfde eigenschappen als veen, zegt Jozefczak. Het is alleen nog niet te koop bij het tuincentrum. "De Vlaamse overheid moet het nog goedkeuren."
Dit artikel afdrukken